PDA

View Full Version : SHopping trong ngày Lễ....NhimXiXon
11-23-2006, 07:59 PM
Tuần Lễ lớn nghĩ dài..lê thê....

Không bận bịu....đành về coi báo!
Đọc đả đời, các nơi quảng cáo......
Đại hạ sale...lên báo vài giờ...
Trong lòng như muốn mở cờ
Liếc qua điện tử....ối dzời "khối sale"
Nhìn lại cũng "tuyệt cú mèo"
Ai ngời Láp top.....off sale hà rầm"
Ai muốn rẻ trước năm giờ sáng
Đứng get line đợi hóng.... vài giờ(Best Buy)
Tiết kiệm đến "mấy trăm" cơ
Ai mà chậm.....lơ mơ...hỏng có....
Chín giờ tối hôm nay nửa đó ... ( Com USA)
Nhớ shopping đừng bỏ qua nghen
Open cho đến nửa đêm...(Midnight)
GPS một trăm bãy chín
Giá thông thường hơn hẳn năm trăm....($554.00)
Ai mà hỏng shop....cuối năm...
Đến khi "cần" phải...bạc trăm...cũng xài...
Mau mau đi shop cùng vui.....:yea2: :yea2:
Save tiền còn được enjoy.....món hàng!

phu ong
11-24-2006, 03:04 PM
Khà khà bắt gặp trúng đài

XÍ XỌN từng ngày chờ mãi hôm nay
Hạ giá mua sắm đã tay
Mỗi năm chỉ có một ngày mà thôi
Sắp hàng chờ đợi bồi hồi
Phen nầy trúng mánh hàng đâu ngập tràn
Phú ông thì hỏng phải sang
Nhưng mà lười lắm sắp hàng..."thôi đi !"
Cần gì Phú ông cứ ghi
Nhào vô trên mạng cần chi xếp hàng.....

NhimXiXon
11-24-2006, 08:04 PM
Khà khà bắt gặp trúng đài

XÍ XỌN từng ngày chờ mãi hôm nay
Hạ giá mua sắm đã tay
Mỗi năm chỉ có một ngày mà thôi
Sắp hàng chờ đợi bồi hồi
Phen nầy trúng mánh hàng đâu ngập tràn
Phú ông thì hỏng phải sang
Nhưng mà lười lắm sắp hàng..."thôi đi !"
Cần gì Phú ông cứ ghi
Nhào vô trên mạng cần chi xếp hàng.....

Shopping trên Nét.."hạng sang"
XX nghèo "thích" xếp hàng cho vui!
Nhứt là chen lấn "hởi ôi"
Từ tám giờ tối..ối thôi hà rằm.....

Kẻ đứng, ngồi,ngã, nghiêng, nằm...
Bốn giờ sáng "coupon" mới phát !
Người bơ phờ, kẻ mặt tái nhạt
Ồ ạt chen, xô, đẩy.."giựt" hàng!

Vẩn chưa hết các nổi đa đoan
Sốt ruột, còn phải lách lòn getline
Trả tiền ra xong hết thấy "phê"
Một đêm thức trắng "save" vài ba trăm!

Thú shopping những ngày cuối năm......

Đẹp Trai
11-24-2006, 08:16 PM
Nghe Xí tả tôi thèm đi shop
Nghỉ sắp hàng tui stop lại ngay
Đôi khi phải đợi cả ngày
Chung vào là hết đôi dzày hiệu sang

Thôi thì tui đợi sang năm
Khi nào bớt được năm mươi (50%) tôi vào
Tíng tui hay bới hay caò
Thế nào củng được vài bao mang về :lol:

NhimXiXon
11-24-2006, 08:46 PM
Nghe Xí tả tôi thèm đi shop
Nghỉ sắp hàng tui stop lại ngay
Đôi khi phải đợi cả ngày
Chung vào là hết đôi dzày hiệu sang

Thôi thì tui đợi sang năm
Khi nào bớt được năm mươi (50%) tôi vào
Tíng tui hay bới hay caò
Thế nào củng được vài bao mang về :lol:

Đẹp trai nghe shop phát "phê"
Sợ bị chen lấn....tướng về "mất nhon"
Chưa kể những trò trẻ con....
Có khi nắng bóp....hao mòn...dung nhang..
Thôi thì đừng có xếp hàng
Đừng thèm chen lấn...bình an ở nhà...
Vào ra trong Nét tà tà
Tìm em chít chát.....hết cha mấy ngày......