PDA

View Full Version : thu cai coiAnonymous
01-15-2005, 10:55 AM
http://cntt.biz/dt/music/5.wma
http://cntt.biz/dt/music/5.wma

http://cntt.biz/dt/music/5.wma[/quote]

NhimTêTê
02-17-2005, 02:49 AM
http://cntt.biz/dt/music/5.wma
http://cntt.biz/dt/music/5.wma

http://cntt.biz/dt/music/5.wma[/quote]
Bài này tên là gì vậy nhỉ Leona

Anonymous
04-10-2005, 07:32 PM
Sao tui ko submit dươc ba con oi
chung nao moi activate cho tui day

VietTien
04-10-2005, 08:58 PM
Nick của bạn là gi vậy?? để VT activate cho.

CVAdmin
04-13-2005, 12:00 PM
http://cntt.biz/dt/music/5.wma
http://cntt.biz/dt/music/5.wma

http://cntt.biz/dt/music/5.wma

Hi leona,

Nếu bạn muốn post nhạc thì bạn ===>bạn click on cái "speaker" icon cái link window pop up... bạn type vào cái music link... and that's it! :g:

[stream:e7439d81aa]http://cntt.biz/dt/music/5.wma[/stream:e7439d81aa]

VietTien
04-13-2005, 10:09 PM
Bài này có nghe wa rồi , nhưng nghe lại cũng hay lắm :)

VietLang
04-14-2005, 03:48 PM
Sao tui ko submit dươc ba con oi
chung nao moi activate cho tui day

Bạn check trong cái email account khi bạn ghi danh vào ?ộng Nhím đi. Trong đó có link cho bạn activate :)

Anonymous
07-25-2005, 10:10 PM
CVAdmin I totally gotta agree with you.