PDA

View Full Version : Cỗng làng....phu ong
11-10-2006, 08:27 PM
http://img182.imageshack.us/img182/9030/conglangxf6.jpg

my lady
11-10-2006, 10:34 PM
Cổng làng nhím cũ trở lại đây
phu ong nay đã chức quan rồi
bạn còn nhớ đến người hôm trước
thơ thơ thẩn thẩn chốn nơi này

hẹn nhau nơi quán đêm say ấy
ta cùng thơ phú với nhau đây
không biết trăng đêm lầu hoa mộng
tri kỹ ai sầu ai có trông?

phu ong
11-12-2006, 08:11 PM
Ta cũng như ai cũng ngóng trông
Mong chờ hình bóng chiếm ngự lòng
Trông chờ tri kỉ cùng chung bước
Cùng viết lời thơ lỡ chưa xong

Hẹn thề bao nỗi nặng mối lòng
Sao dời vật đổi có ai mong
Nhưng ta như đã thề chung lối
Một mình đối ẩm vẫn cứ mong.