PDA

View Full Version : New Update for Vietnhim!CVAdmin
04-29-2005, 03:54 PM
Hi các bạn,

Vietnhim sẽ update lại forum... trong th?i gian này... nếu các bạn có khó khăn hay trở ngại gì v? posting ở trong forum... xin các bạn vui lòng b? wa cho!... cám ơn tất cả các bạn nhi?u!... thx!


There's a major update for Vietnhim forum... during this time... if anyone have any problems regarding posting in the forum.. please forgive us and I'm really sorry for any inconveniences caused by this... thank you all!... thx!


CVAdmin - Site Administrator

VietLang
04-29-2005, 05:40 PM
Thanks bro :)

VietLang
05-03-2005, 01:28 PM
Từ hôm thứ 7 (CN ở VN) đến nay Việt Nhím được cập nhật hóa toàn diện, vì vậy gặp rất nhi?u trục trặc. Nhưng cuối cùng m?i việc cũng xong. ?ây là những thứ trong server của Việt Nhím được cập nhật hóa.

CentOS 3.4 -> CentOS 4.0
Apache 1.3.3 -> 2.0.52
PHP 4.3.8 -> PHP 4.3.11
MySQL 4.0.18 -> MySQL 4.1.10a
phpMyAdmin 2.xx -> 2.6.1
Kernal 2.4 -> Kernal 2.6
phpBB 2.0.11 -> 2.0.14

Upgrade xong hết, gi? kh?e re như bò kéo xe :)

CVAdmin
05-10-2005, 11:58 PM
trầu âu... coi ổng show off kìa... :))

VietLang
05-11-2005, 12:23 AM
VL chỉ nói VietNhim được cập nhật hóa chứ không có nói VL đã tự cập nhật VietNhim :)

Cái đó là em VL làm hết :)

CVAdmin
05-11-2005, 12:39 AM
chòi... CVA muốn làm lém... nhưng mà tại bro đâu muốn CV làm... bởi vậy giận xòi h?ng thèm làm luôn... hihihi... :g:... anyway em của bro "did" a good job ! thanks em bro nhi?u !... :D