PDA

View Full Version : Góp ýAnhTuanseattle
04-11-2006, 05:10 PM
Chào tất cả các bạn

Anh Tuấn cũng vừa ghé qua nơi này, cũng gởi lại những vần thơ, chia xẻ những tâm sự buồn vui. Anh Tuấn có một để nghị rất giản dị, nếu có thể, ngư?i phụ trách của trang này có thể đổi thành "Vư?n Tao ?àn" hay "Vư?n thơ" được không? "Thơ tình h?c trò" có thể chỉ là một tiêu đ? nh? trong vư?n thơ, khi để cập đến "thơ tình h?c trò", có thể chỉ giới hạn đến một pham vi rất giới hạn trong thơ văn và nhất là thơ tình?

Những tiêu đ? nh? sau đây có thể được lồng vào trong "Vư?n thơ"

Thơ tình h?c trò
Thơ tình yêu
Thơ ngông
Thơ cho quê hương

vân vân và vân vân...

Nếu có gì mạo muội, Anh Tuấn xin lỗi trước nha...

Cheers