PDA

View Full Version : Chiếc đũaAnhTuanseattle
04-10-2006, 03:28 PM
Chiếc đũa
by Anh Tuấn

?ũa luôn có cặp có đôi
Gi? còn một chiếc thì vui nỗi gì
Không cần đũa gặm bánh mì
Bữa nào gặm chán v? nhà ăn xôi
Tay không nắm bóp đã đ?i
Tội gì dùng đũa đơn côi làm gì
Ngày xưa chung thủy có đôi
Nâng niu đôi đữa từng ngày ăn cơm
Ngày nay em đã chán chư?ng
Chê cơm khê cháy em ăn cháo lòng
Cháo lòng dễ nuốt hơn cơm
Gan, lòng, phổi, ruột em làm thẳng tay
Tội gì dùng đũa khó tay
Máy còn chê rửa huống gì tay em
?ũa dùng một chiếc ngoáy tai
Chiếc kia còn lại em đem đánh ruồi
Chẳng cần giữ cặp giữ đôi
Rồi đem đánh trống khoe môi mõ làng
Rao rằng em đã phụ phàng
Bẻ đi chiếc đũa để chàng cô đơn
Một đ?i thiếp đã nấu cơm
Gi? chàng chịu khó xơi cơm một mình...::D