PDA

View Full Version : GIỮ B? MẬThp7500
04-09-2006, 02:32 AM
Chuyên giữ bí mật cho đ?i
Còn mình lộ rõ cho ngư?i ta xem:)

Là ....?

vietdqdlht
04-09-2006, 07:16 AM
Hòm thư hay két bạc gì đó. Có đúng không HP7500?

sieudoc
04-09-2006, 09:29 AM
két an toan chuyên dùng để cất đồ:confused: :confused:

mrboom
04-09-2006, 08:16 PM
Ngân hàng ha hảo huynh đệ, hay nói đơn giản chỉ là cái tủ chứa đồ (cho đúng cái coi, sai wài buồn wá hihihihi), sao đố xong rùi chuồn đâu mất ruìi

hp7500
04-10-2006, 01:10 AM
?ợi cả buổi h?ng ai vô hết thì đi ngủ vậy
Có ngư?i đáp trật, có ngư?i đáp gần đúng
Vậy tiếp tục mở cửa nha
Thanks