PDA

View Full Version : KIM CHỈhp7500
04-09-2006, 02:27 AM
?ố các bạn nhím con gì quá dễ

Một con dùng chỉ không kim
Một con im lìm, không chỉ mà kim

belthazor
04-09-2006, 02:31 AM
dễ thì để bel giải cho: con tằm và con muỗi :)

vietdqdlht
04-09-2006, 07:17 AM
Bổ xung đáp án "con gì dùng chỉ không kim? " : con nhện hả?

mrboom
04-09-2006, 08:18 PM
bổ sung típ đáp án: con ong hả, xài kim ko ah

hp7500
04-10-2006, 01:09 AM
Con nhện - Con ong đúng rồi (Con ngư?i cũng được, cũng hay dùng kim chích ngư?i ta....Hiiiiii)
Thanks

mrboom
04-10-2006, 03:49 AM
Thanks, hihihiih sập 1 tiệm nữa :cool:

belthazor
04-10-2006, 03:53 AM
bắn nát tiệm HP rùi :D híhí