PDA

View Full Version : ?ố V? MắtAngie
04-07-2006, 08:51 AM
Mắt thì có cặp có đôi
Con ngươi không có
lông mày cũng không

Mắt gì hổng có con ngươi
Có lông có lá có cành có thân
Ai ơi chớ có đến gần
Chớ s? chớ hái mà than thấu tr?i

hp7500
04-07-2006, 09:39 AM
M?i bà con vô góp vui. HP để dành đó

Ánh Sao Đêm
04-08-2006, 03:07 AM
Hình như tui có ý tưởng giống HP đó nha :hihi:

Kissme
04-08-2006, 05:50 AM
Hình như tui có ý tưởng giống HP đó nha :hihi:

Kissme cũng...zị á :g: :g:

V.K.T
04-08-2006, 12:52 PM
Mắt đầu tiên là mắt cá ở chân ngư?i
Mắt thứ hai là quả mắt mèo. Ai đụng zô thử thì biết :hihi: