PDA

View Full Version : Con Gì ?âyhp7500
04-06-2006, 02:14 AM
M?i bà con nhào vô phá tiệm

1.
Không đầu không mũi,
Bò thì rất nhanh
Khi sống thân nó màu xanh
?ến khi nó chết biến thành da cam?

2.
Con gì sống ở ao hồ
Có tên kỳ cục g?i bồ không sâu?
:)

V.K.T
04-07-2006, 06:03 AM
Câu 1: bí :D
Câu 2: bồ nông

Kissme
04-07-2006, 06:57 AM
1..2..3..quăng nào....bùm

1. con ghẹ

2. con bồ nông

có sụp không zị ta:g: :g: :g:

hp7500
04-09-2006, 01:58 AM
Sụp tiệm rồi
Thanks