PDA

View Full Version : Tìm Từ 'BẤT' tiếu lâm nhất cho những câu sau đâyQuang Huy
04-05-2006, 05:15 PM
Các nhà "Văn H?c" ?ộng Nhím hãy cho từ "BẤT" tiếu lâm nhất vào những
câu sau đây

Thí dụ :

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất

Vợ chửi mà làm thinh là: Bất bạo động

Tài sản của vợ là:

Em gái của vợ là:

? muốn của vợ là:

Quần áo vợ mặc thì:

?ược vợ khen là:

Ngư?i khác khen vợ mình là:

Lấy vợ xấu là vì mình:

Cưới được vợ đẹp là đ?i mình:

Bị vợ b? là vì mình:

Ly dị vợ là chuyện:

Vợ không cho lại gần là

Vợ không cho ngủ chung thì

Gia đạo lộn xộn thì

Vợ chồng mà đánh nhau thì

Hết lòng nhịn vợ thì

Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ:

Quen được một cô thì trở nên

Bạn bè đến cứ h?i thăm thì thấy

Chưa cầm được tay, nắm được chân là

Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là

Cưới xong mà không th? Bà cho tr?n vẹn thì

Già lấy được vợ trẻ là...

Trẻ lấy được vợ già thì

?ạo th? Bà: Vợ g?i mà không dạ là

Lãnh lương không đưa hết cho vợ là

?i ăn nhậu v?, vợ h?i mà nói là đi h?p là:

Cãi l?i vợ là...

Vợ đánh không dậy được là

Ni?m tin th? vợ là:

Tất cả những đi?u này là

Carol Rido
04-05-2006, 10:24 PM
Các nhà "Văn H?c" ?ộng Nhím hãy cho từ "BẤT" tiếu lâm nhất vào những
câu sau đây

Thí dụ :

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất

Vợ chửi mà làm thinh là: Bất bạo động

Tài sản của vợ là: Bất động sản

Em gái của vợ là:

? muốn của vợ là:

Quần áo vợ mặc thì:

?ược vợ khen là:

Ngư?i khác khen vợ mình là:

Lấy vợ xấu là vì mình:

Cưới được vợ đẹp là đ?i mình:

Bị vợ b? là vì mình:

Ly dị vợ là chuyện:

Vợ không cho lại gần là

Vợ không cho ngủ chung thì

Gia đạo lộn xộn thì

Vợ chồng mà đánh nhau thì

Hết lòng nhịn vợ thì

Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ:

Quen được một cô thì trở nên

Bạn bè đến cứ h?i thăm thì thấy

Chưa cầm được tay, nắm được chân là

Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là

Cưới xong mà không th? Bà cho tr?n vẹn thì

Già lấy được vợ trẻ là...

Trẻ lấy được vợ già thì

?ạo th? Bà: Vợ g?i mà không dạ là

Lãnh lương không đưa hết cho vợ là

?i ăn nhậu v?, vợ h?i mà nói là đi h?p là:

Cãi l?i vợ là...

Vợ đánh không dậy được là

Ni?m tin th? vợ là:

Tất cả những đi?u này là
bí quá

Ánh Sao Đêm
04-05-2006, 10:33 PM
Tr?iiiiiiiiiii dzậy cũng reply ::D em gái tính spam hả tr?i? ::D
Thôi để anh làm dzụ này cho hi hi hi

Ánh Sao Đêm
04-05-2006, 10:41 PM
Các nhà "Văn H?c" ?ộng Nhím hãy cho từ "BẤT" tiếu lâm nhất vào những
câu sau đây

Thí dụ :

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất

Vợ chửi mà làm thinh là: Bất bạo động

Tài sản của vợ là: Bất động sản

Em gái của vợ là: Bất khả ép

? muốn của vợ là: Bất khả từ

Quần áo vợ mặc thì: Bất tận

?ược vợ khen là: Bất ng?

Ngư?i khác khen vợ mình là: Bất nhân

Lấy vợ xấu là vì mình: Bất tài

Cưới được vợ đẹp là đ?i mình: Bất Hạnh

Bị vợ b? là vì mình: bất lực

Ly dị vợ là chuyện: Bất khuất

Thôi, nhiêu đó thôi, nhừơng cho ngư?i khác chơi nữa :lol:
Tất cả những đi?u này là

hp7500
04-06-2006, 01:17 AM
Các nhà "Văn H?c" ?ộng Nhím hãy cho từ "BẤT" tiếu lâm nhất vào những
câu sau đây

Thí dụ :

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất

Vợ chửi mà làm thinh là: Bất bạo động

Tài sản của vợ là: BẤT DI BẤT DỊCH

Em gái của vợ là: BẤT KHẢ XÂM PHẠM

? muốn của vợ là: BẤT TẬN

Quần áo vợ mặc thì:

?ược vợ khen là:

Ngư?i khác khen vợ mình là: BẤT AN

Lấy vợ xấu là vì mình:

Cưới được vợ đẹp là đ?i mình:

Bị vợ b? là vì mình:

Ly dị vợ là chuyện: BẤT KHẢ KH?NG

Vợ không cho lại gần là : BẤT BẠO ?ỘNG

Vợ không cho ngủ chung thì : BẤT CẦN

Gia đạo lộn xộn thì

Vợ chồng mà đánh nhau thì BẤT ?ỒNG ? KIẾN

Hết lòng nhịn vợ thì

Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ:

Quen được một cô thì trở nên:

Bạn bè đến cứ h?i thăm thì thấy

Chưa cầm được tay, nắm được chân là

Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là

Cưới xong mà không th? Bà cho tr?n vẹn thì

Già lấy được vợ trẻ là... BẤT LỰC????

Trẻ lấy được vợ già thì

?ạo th? Bà: Vợ g?i mà không dạ là

Lãnh lương không đưa hết cho vợ là [B]BẤT LƯƠNG

?i ăn nhậu v?, vợ h?i mà nói là đi h?p là: BẤT MINH

Cãi l?i vợ là... BẤT KHẢ KH?NG

Vợ đánh không dậy được là BẤT NHÂN

Ni?m tin th? vợ là:

Tất cả những đi?u này là BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Trả l?i bi nhiêu đó đủ mắt m? tim đập mạnh rồi:)

Quang Huy
04-07-2006, 02:16 PM
Cám ơn các Nhím đã tham gia vào mục tìm chữ BẤT
?ể đóng của tiệm QH xin trinh làng tất cả câu BẤT
mà QH sưu tầm được

BẤT QUÂN TỬ ?ẠI NHÂN

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất

Vợ chửi mà làm thinh là: Bất Bạo ?ộng

Tài sản của vợ là: Bất ?ộng Sản

Em gái của vợ là: Bất Khả Xâm phạm...

? muốn của vợ là: Bất Di Bất Dịch..

Quần áo vợ mặc thì: Bất Luận..

?ược vợ khen là: Bất Ng?...

Ngư?i khác khen vợ mình là: Bất Ổn..

Lấy vợ xấu là vì mình: Bất Tài..

Cưới được vợ đẹp là đ?i mình: Bất Hạnh...

Bị vợ b? là vì mình: Bất Lực

Ly dị vợ là chuyện: Bất Lợi

Vợ không cho lại gần là Bất Bình Thư?ng

Vợ không cho ngủ chung thì Bất Mãn

Gia đạo lộn xộn thì ?n Binh Bất ?ộng

Vợ chồng mà đánh nhau thì Bất Phân Thắng Bại..

Hết lòng nhịn vợ thì Bất Chiến Tự Nhiên Thành...Bậc ?ại Nhân


Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ: Bất An...

Quen được một cô thì trở nên Bất Nhất...

Bạn bè đến cứ h?i thăm thì thấy Bất Tiện..

Chưa cầm được tay, nắm được chân là Bất Trí

Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là Bất Nhân.

Cưới xong mà không th? Bà cho tr?n vẹn thì Bất Nghĩa..

Già lấy được vợ trẻ là... Bất Chấp Thiên Hạ...Dị Nghị

Trẻ lấy được vợ già thì Bất Cần ??i

?ạo th? Bà: Vợ g?i mà không dạ là Bất Kính.

Lãnh lương không đưa hết cho vợ là Bất Hiếu..

?i ăn nhậu v?, vợ h?i mà nói là đi h?p là: Bất Tín

Cãi l?i vợ là... Bất Tuân Thượng Lệnh

Vợ đánh không dậy được là Bất Tỉnh.. nhân sự

Ni?m tin th? vợ là: Bất Khả Tư Nghị...

Tất cả những đi?u này là Chân Lý Bất Biến

hp7500
04-07-2006, 05:17 PM
Túm lại đàn ông luôn chịu nhi?u bất công

Kissme
04-08-2006, 12:31 AM
Và lúc nào, ở đâu, làm gì...cũng cảm thấy bất an

Thanks for sharing QH