PDA

View Full Version : Hạt Mưatico
04-04-2006, 11:38 PM
HẠT MƯA

Hạt mưa ai để lăn trên đất
Cho tiếng nhịp nhàng gi?t bóng tăng?
Hạt mưa xuân lạnh ngắt ngàn lần
Bóng chi?u len lén c? đầy sương giăng.

mrboom
04-05-2006, 06:39 AM
?âu chỉ xuân mới mưa nhi?u hở chị
Còn thu kia và hạ làm chi
C? xót xa hay c? nhu mì
Mà nhảy múa trong chi?u mưa tầm tả