PDA

View Full Version : ?ố ?ồ Vật Trong NhàQuang Huy
04-01-2006, 04:46 PM
Xin các Nhím đ?c đoạn thơ sau đây thử đoán tác giả tả cái gì.

Thanh tre nhẵn nhụi bao ngư?i nứng
Cành nứa trơn tru lắm kẻ cưng
Sồn sột trên mình da chẳng xước
Cò cưa khăp chốn thịt không sưng
?ã đ?i ngủ gáy vang như sấm
Ai có chê cư?i cứ dửng dưng

vietdqdlht
04-02-2006, 06:16 AM
chõng tre hả? nếu đúng thì mở tiệm mới nhé .

Quang Huy
04-02-2006, 02:02 PM
vietdqdlht trả l?i chưa đúng ý bài thơ. :leuleu:
vietdqdlht và các cao thủ ?ộng Nhim ra tay
giải đáp câu đố này càng sớm càng tốt
QH còn nhi?u câu đố độc đáo khác:mm:

Cheers:103:

QH

Kissme
04-03-2006, 01:17 AM
Kí zì mà ngủ ngáy vang như sấm ngoài cái điện thoại zị ta...

hp7500
04-03-2006, 01:27 AM
Chiếc chiếu hả QH

Angie
04-03-2006, 01:45 PM
Xin các Nhím đ?c đoạn thơ sau đây thử đoán tác giả tả cái gì.

Thanh tre nhẵn nhụi bao ngư?i nứng
Cành nứa trơn tru lắm kẻ cưng
Sồn sột trên mình da chẳng xước
Cò cưa khăp chốn thịt không sưng
?ã đ?i ngủ gáy vang như sấm
Ai có chê cư?i cứ dửng dưng


" sồn sột trên mình da chẳng xước "

Là cái gãi lưng phải hông QH?

Quang Huy
04-03-2006, 11:35 PM
Angie đã trả l?i đúng câu h?i:votay2: :votay1: :votay2: :votay1:
Sau đây là toàn bộ bài thơ tả
Cái Gãi Lưng do nhà thơ
?ỗ Lang Quân sáng tác

C?I GÃI LƯNG

?ang ngứa tìm ra cái gãi lưng
Vui mừng quá cỡ nhẩy cà tưng
Thanh tre nhẵn nhụi bao ngư?i nứng
Cành nứa trơn tru lắm kẻ cưng
Sồn sột trên mình da chẳng xước
Cò cưa khắp chốn thịt không sưng
?ã đ?i ngủ gáy vang như sấm
Ai có chê cư?i cứ dửng dưng

?ỗ Lang Quân

http://www.gload.de/files/585b8346112537022339ce948.jpg

Kissme
04-03-2006, 11:43 PM
Kissme hổng hiểu cái gãi lưng làm sao lại có thể ...gáy vang như sấm zị tr?i??!!!!:confused: :confused:

hp7500
04-04-2006, 12:27 AM
?úng là lúc đầu HP cũng có nghĩ đến đồ gãi lưng, nhưng vì QH viết sai chính tả từ cuối cùng trong câu 1 cộng với 2 câu cuối lại mô tả qua nhân vật khác nên kết quả đi lệch 1 tr?i 1 vực. Hehehee
Thanks