PDA

View Full Version : CON GÌ NỮA NÈhp7500
03-29-2006, 09:12 AM
CÓ TIM LẠI CÓ CẢ LÒNG
CÓ MẶT CÓ MÉP NHƯNG KHÔNG THẤY MỒM:)

V.K.T
03-29-2006, 09:14 AM
Con bài í mà. ?úng ko hp???

hp7500
03-29-2006, 09:15 AM
Hay thiệt ta, nhưng mà còn thiếu cái lòng
Gần chính xác rồi

vhnam
04-11-2006, 05:17 AM
?ư?ng qua Tây Bắc, đư?ng lên ?iện Biên
?ư?ng Cách mạng dài theo kháng chiến
?ến hôn nay đư?ng xuôi v? biển...
(Nó là con đư?ng đúng hôn HP?)

Kissme
04-11-2006, 06:20 AM
Hay thiệt ta, lần này thì có cái lòng
chính xác rồi :g: :g: :g:

M?i ngư?i xê ra, xe tăng của kissme đang tới nè...::D

hp7500
04-11-2006, 06:54 AM
?ư?ng qua Tây Bắc, đư?ng lên ?iện Biên
?ư?ng Cách mạng dài theo kháng chiến
?ến hôn nay đư?ng xuôi v? biển...
(Nó là con đư?ng đúng hôn HP?)
Nh? sự gợi ý nhiệt tình của BGK nên VHNAM đã xuất sắc giựt giải nhất rồi:)

mrboom
04-11-2006, 07:11 AM
tội nghịp HP, hihihi