PDA

View Full Version : con gì ngộ tanvphongk50
03-29-2006, 08:17 AM
anh hùng bé
anh hùng khôn
của ngon vật la cũng đến mồm
trai lành gái tốt cũng được hun.....


con gì bà con:confused:

hp7500
03-29-2006, 09:16 AM
Con gì mà có "số hưởng" quá vậy ta

hp7500
03-29-2006, 09:20 AM
Con rận phải không

vietdqdlht
03-30-2006, 12:45 AM
con ruồi thì có. HP7500 nhầm cơ bản rồi.

nvphongk50
03-30-2006, 02:48 AM
con ruồi thì có. HP7500 nhầm cơ bản rồi.
hix
sập tiệm mất roài:(

hp7500
04-05-2006, 02:36 AM
con ruồi thì có. HP7500 nhầm cơ bản rồi.
Cái này g?i là Gợi ý đó

mrboom
04-05-2006, 09:05 AM
hihihi, lại 1 tiệm bị sập, VN nhân tài vô số là seo zậy tr?i, lúc nào mới đến tui trả l?i đây :(

Ánh Sao Đêm
04-05-2006, 03:06 PM
ha ha ha nếu vậy để ST ra câu đố , chắc chắn sẽ tới Mrboom trả l?i nha :D

mrboom
04-05-2006, 03:39 PM
uh nếu MR biết tất nhiên sẽ...ủi hehehe