PDA

View Full Version : ?ại bố thí!kisiden36
03-05-2006, 04:02 AM
Tại nước Tỳ Xá Ly trong vư?n cây Sa La, ?ức Thế Tôn h?i A Nan:

- ?ối với những ngư?i đã chứng đắc tứ thần túc, thì mạng sống được một kiếp, còn như Ta đã chứng đắc tứ thần túc, còn phải hành trì giới đức, vậy thì A Nan có biết rằng Như Lai sẽ sống được bao nhiêu chăng?

Thế Tôn h?i luôn ba lần như vậy, nhưng khi ấy A Nan bị Ma Ba Tuần che kín tuệ căn nên vẫn ngồi im lìm, chẳng trả l?i cho Phật.

- Này A Nan, thầy hãy đi vào rừng, nơi thanh vắng, tịch tịnh mà tư duy thi?n định.

Sau khi A Nan đi rồi, Ma Ba Tuần li?n hấp tấp vô ngay, đứng trước Phật bạch với ?ức Thế Tôn:

- Ngài xuất hiện ở đ?i đã lâu rồi, hóa độ vô lượng chúng sanh, làm lợi cho Chư thiên và nhân loại nhi?u như cát sông Hằng, nay tuổi già yếu rồi Ngài còn luyến tiếc gì nữa, hãy vào Niết bàn cho yên tĩnh thân tâm, kh?i phi?n lụy cho lũ chúng tôi nh?. ?i Ngài, Ngài hãy vào Niết bàn đi.

Nghe Ma Ba Tuần nói vậy, Thế Tôn bèn cạy chút đất để trên đầu móng tay, h?i Ba tuần rằng:

- ?ất trên đầu móng tay của ta nhi?u, hay đất trên đại địa này nhi?u?

- Dĩ nhiên đất trên đại địa này nhi?u hơn đất trên đầu móng tay của Thế Tôn rồi.

- Cũng vậy, ba tuần, chúng sanh vô lượng, hằng hà sa, chẳng thể tính toán còn trôi lăn trong ba đư?ng sáu nẻo nhi?u như đại địa kia, còn đối với chúng sanh mà Ta đã hóa độ thì thương thay rất ít oi, như đất trên đầu móng tay này. Nhưng nay cơ duyên hóa độ đã mãn, giáo pháp Ta đã truy?n xong, Ta sẽ vào Niết bàn trong vòng ba tháng nữa. Ngươi đừng lo.

Ma Ba Tuần nghe Phật đã hứa, mừng rỡ rồi lui ra.

Khi ấy, A Nan vào rừng sâu, nơi tịch tĩnh, nhập thi?n định nhưng cũng bị loạn động. Chợt thấy một thân cây to lớn, che rợp cả hư không, cành nhánh xanh um, trái hoa tươi tốt, đi?u thiện ích của cây vi diệu vô cùng. Bỗng nhiên, từ đâu thổi đến một trận cuồng phong mãnh liệt, đánh tan tác những chiếc lá xanh tươi, cành nhánh gãy rụng tơi b?i, những đóa hoa tơi tả, những chiếc quả vỡ đôi lăn lóc, làm chấn động tinh thần A Nan, A Nan bừng tỉnh. Trống ngực hãy còn dồn dập, toàn thân nổi da gà, sửng sốt bàng hoàng. A Nan thầm nghĩ: “Cây đại th? t?a rợp bóng mát xanh tươi đã xoa dịu nổi nắng gió cho m?i ngư?i, làm mát cơn nắng hè gay gắt, rồi tại sao lại bị một trận cuồng phong ác liệt đánh tơi tả như vậy? Như ?ức Thế-Tôn là đấng ?ạo sư của Tr?i, Ngư?i làm lợi ích cho chúng sanh, một lòng thương tưởng cho đ?i, cũng giống như đại th?, nay phải chăng ?ức Thế Tôn sắp vào Niết bàn nên đất tr?i chấn động?

A-Nan li?n đi thẳng vào tịnh xá, bạch Phật:

- Kính bạch Thế Tôn! Con vừa mơ thấy một ác mộng: trong khu rừng kia có một đại th? sum suê hoa lá, là nơi trú ngụ của muôn chim, chốn nhà cửa của muôn loài, vậy mà từ đâu một trận gió thổi tới làm rơi rụng tiêu đi?u có phải chăng là đi?m Thế Tôn sắp vào niết bàn?

- Thật vậy, này A-Nan, sau ba tháng nữa Ta sẽ vào Niết bàn, vì hồi nãy Ta đã nói với Thầy là ngư?i đã chứng tứ thần túc rồi có thể duy trì tuổi th? một kiếp còn Ta do đức lực tu hành và đã chứng tứ thần túc vậy tuổi th? được bao nhiêu? Ta đã h?i ba lần như vậy, nhưng thầy vẫn im lặng, nên Ma Ba Tuần đã thỉnh ta vào Niết bàn. -

Như sét đánh ngang tai, A Nan choáng váng quá lo sợ, quá buồn khổ. Gi? đây Thế Tôn vào Niết bàn, chúng sanh biết nương dựa vào đâu? Con mắt thế gian sắp mất rồi.

Tin Phật sắp nhập niết bàn được truy?n ra, hàng đệ tử vị nào cũng buồn bã, lo âu. Thấy vậy Thế Tôn bảo: - Tất cả m?i vật trên thế gian này đ?u bị luật vô thư?ng chi phối, nay còn mai mất, có cái sự gì là bất biến, nhất định đâu. Ta vì chúng sanh mà thị hiện ra đ?i, nay sự hóa hiện đó đã mãn thì ta vào nơi tịnh mặc, có gì mà các thầy phải khóc lóc, lo buồn. ?i?u Ta cần lưu ý các thầy, là phải chăm lo tu niệm để tự mình giải thoát vòng luân hồi sanh tử.

Lúc ấy Tôn-giả Xá Lợi-Phất than rằng: “Than ôi! Con mắt của thế gian đã đến ngày diệt tận, bóng tối tăm lại bao trùm nhân thế. Như-Lai sắp vào niết bàn, thật thảm thương cho chúng sanh hết chỗ cậy trông?.

Rồi quỳ xuống bạch Thế Tôn :

- Kính lạy đức ?ạo sư chí kính, con không nỡ lòng nào để nhìn thấy sự ra đi của Thế Tôn vào nơi tịch mặc vĩnh viễn. Vậy cúi mong Thế Tôn hoan hỷ cho con được vào Niết bàn trước.

- Này vị thầy Trí Tuệ, thầy hãy làm việc gì mà thầy nghĩ là đúng th?i. Nhưng thầy biết tất cả các bậc hi?n thánh rồi cũng đ?u tịch diệt.

Nghe Thế Tôn nói xong, Xá Lợi Phất đi quanh Phật ba vòng, cúi lạy sát đất lấy chân Phật để lên đầu ba lượt mà bạch rằng:

- Kính lạy đức ?ạo sư của tr?i ngư?i, hôm nay là lần cuối cùng con xin từ biệt Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy khoan vào Niết bàn, vì lòng thương tưởng chúng sanh.

Nói rồi cúi đầu cung kính lui ra. Xá Lợi Phất trở v? La Duyệt Kỳ nơi sinh quán, sa di Quân ?? tin cho vua và các thân tín đ?u biết.

Khi ấy, Vua A Xà Thế biết Tôn giả Xá Lợi Phất sắp vào Niết bàn, tự thốt lên rằng: “Tôn giả Xá Lợi Phất là một kiện tướng trong Phật Pháp, than ôi! Ngài nhập niết bàn sao mà sớm vậy? Gi? biết lấy ai chấn chỉnh tà ma?

M?i ngư?i từ Vua quan đến dân chúng ai cũng đ?u biết và kéo đến vây quanh Ngài và nói rằng:

- Kính lạy Tôn giả, xin Tôn giả hãy thương xót chúng con, Ngài vào Niết bàn rồi lũ chúng con đây bơ vơ như con mất cha, như gà mất mẹ chiu chít ngóng trông, chẳng chốn nương thân, không b? trông cậy. Tôn giả hãy đoái thương.

- Các Phật tử, Ta thương các ngươi lắm chứ, nhưng đến lúc Ta phải vào Niết bàn, các ngươi chớ buồn, tất cả muôn vật trên thế gian này đ?u trong định luật vô thư?ng, đ?u phải tan rã. Vậy các ngươi hãy gieo căn lành, trồng đi?u thiện lợi để nh? duyên lành đó mà sanh ra đ?i được gặp Phật tại thế, để chăm tu phước nghiệp cầu giải thoát sanh tử luân hồi.

Tùy theo căn cơ quần chúng, Tôn giả đi từ thấp lên cao mà giảng giải thuyết nghĩa an vui, lợi ích, khiến cho h? có kẻ đắc sơ quả, có ngư?i chứng A La Hán, thân tâm vắng lặng, an hòa, lễ tạ rồi lui.

Gi? này đã quá nửa đêm, Tôn giả đang tĩnh t?a vào thi?n định: nhập Sơ thi?n, rồi từ Sơ thi?n lên Nhị thi?n, Tam thi?n và Tứ thi?n, từ cõi Tứ thi?n hướng đến Vô lượng Không xứ, rồi từ Vô lượng Không xứ hướng đến Vô lượng Thức xứ, từ Vô lượng Thức xứ hướng đến Vô sở Hữu xứ, từ Vô sở Hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng, Phi Vô tưởng xứ rồi nhập vào định Diệt tận và Bát niết bàn.

Sau khi Xá Lợi Phất xả báo thân, tr?i đất rúng động, chư thiên ?ế thích, quyến thuộc hàng tr?i, mang hương, dâng hoa cúng dư?ng. ?ế Thích nhìn thấy báo thân Tôn giả mà bùi ngùi: “Tôn giả trí tuệ rộng sâu như tr?i cao, như biển rộng biện luận ứng cơ mau như chớp loáng, âm thanh như nước chảy, giới định tuệ hoàn toàn là một dõng tướng trong Phật pháp, thay Phật để chuyển pháp luân, nhưng gi? này Ngài đã Bát niết bàn rồi, kể từ đây nhân thiên lại tăm tối?.

Rồi từ thành thị đến thôn quê, ngư?i ngoài đông như mở hội, hoa hương tràng phan, bảo cái rợp đư?ng, nhưng có đi?u rõ nhất là trên đôi mắt ngư?i nào cũng đẫm lệ, trong lòng âm thầm thương tiếc một bậc Tôn túc tuyệt luân đã vào nơi vắng lặng.

Phạm Thiên Vương và Tỳ Thủ Yết La cưỡi xe tr?i bay xuống, theo sau là sáu bộ chúng. ?ế Thích sai quỷ Dạ Xoa ra biển lấy gỗ chiên đàn, gỗ ngưu đầu v? chất thành một đống, đổ dầu Tô, phóng h?a thiêu báo thân Tôn giả. Ng?n lửa rực lên, như một lần bừng sáng rồi phụt tắt.

?ốt xong, m?i ngư?i đ?u bái tạ lui v?. Ch? cho ng?n lửa nguôi, Sa di Quân ?? thâu tóm Xá Lợi của Thầy và y bát đem v? bạch Phật.

- Kính lạy ?ức Thế Tôn, Thầy con là Xá Lợi Phất đã nhập Niết bàn, và đây là Xá Lợi, y bát, xin Thế Tôn chứng minh.

Khi ấy A Nan đứng hầu Phật thấy cảm động quá, li?n quỳ xuống bạch Thế Tôn :

- Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc thượng tôn trưởng lão, ấy mà Ngài đã vào Niết bàn rồi, mai này Thế Tôn lại tiếp tục xả báo thân nữa thì chúng con còn lại biết nh? ai?

- Tuy Xá Lợi Phất nhập niết bàn nhưng pháp thân vẫn thư?ng hiển hiện, vì Xá Lợi Phất không muốn thấy Ta Niết bàn nên đi trước ta. Này A Nan, không phải chỉ đ?i này là như vậy, mà ở đ?i quá khứ cũng vậy. Thuở xưa, đã lâu lắm rồi, cũng tại Diêm Phù ?? này, có vua tên là Chiên ?àn Bà La Tỳ, thống lãnh tám vạn ngàn nước nh?, sáu muôn núi sông, tám muôn ức tụ lạc. Ông có hai muôn phu nhân và Thế nữ, bà thứ nhất tên là Tu Ma ?àn, một vạn quan đại thần, quan lớn nhất tên là Ma Chiên ?à, năm trăm Thái tử, ngư?i thứ nhất tên là Thi La Bạt ?à.

Thành này chu vi ngang d?c bốn trăm do tuần, làm thuần bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, đầy đủ m?i vật báu, trong nước an cư lạc nghiệp, dân chúng vui mừng, sung túc.

Một hôm vua ngồi trên bảo điện, chợt nghĩ như vầy: “Ngư?i ta ở trên đ?i được tôn vinh phú quí, chắc do quả báo tu nhân tích đức ở đ?i trước lưu lại. Cũng như kẻ làm ruộng, mùa Xuân phải mất công cầy bừa, gieo mạ cấy lúa, tới mùa Hạ, mùa Thu gặt hái được thóc gạo đem v? ăn uống. Nếu mùa Xuân chẳng lo cấy cầy, thì kết quả mùa Hạ, mùa Thu chẳng có lúa đâu thu hoạch. Cũng vậy, Ta đ?i trước có tu phước lành, nên đ?i này hưởng quả tốt đẹp, nếu bây gi? Ta lại không tiếp tục tu phước bố thí nữa thì đ?i sau lấy chi th? hưởng?. Nghĩ vậy, li?n sắc quan mở kho đem ti?n bạc, lụa là bố thí cho toàn dân và vua cũng ra lệnh cho tám vạn bốn ngàn vua kia cũng mở kho chẩn bần, bố thí.

Mệnh lệnh được truy?n đi khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, hay hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết vào ngày ấy vua xuất kho bố thí, nên m?i ngư?i kéo đến kinh thành đông như kiến c?. Ngư?i mạnh cõng kẻ yếu, ngư?i sáng dắt kẻ mù, lần lượt nhà vua phân cấp ti?n gạo, áo quần đầy đủ. Tứ đó muôn dân được an nhàn hỷ hả. Danh đức nhà vua lừng lẫy, tiếng khen đồn khắp bốn phương.

Thì cũng th?i đó, có một ông vua nước nh? ở bên cạnh tên là Tỳ Ma Tư Na thấy nhân dân ca tụng và cảm phục oai đức Vua Chiên ?àn Bà La Tỳ, sanh lòng ganh ghét, ngày quên ăn đêm quên ngủ, ông thầm nghĩ mưu toan sát hại: “Nếu ta không tiêu diệt được lão vua kia, oai danh vang lừng tr?i đất, như vậy ta làm sao hiển danh tr?i đất, như vậy ta làm sao hiển đạt cho được?. Nghĩ xong, ông li?n thi hành ngay độc kế, ra lệnh triệu tập hết thảy các thày Bà La Môn trong nước, nhà vua kính tr?ng cúng dư?ng lễ bái. Sau rồi vua trình bày: - Thưa các thầy Bà La Môn, tôi có một việc đáng lo, đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ, quý ngài có kế chi để giải quyết cho chăng?

- Tâu bệ hạ, có việc chi xin cứ nói, nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp.

- Thưa các ngài, hiện nay vua Chiên ?àn Bà La Tỳ được muôn phương mến phục, phúc đức lớn lao, đó là đi?u đáng ngại cho tôi v? sau này, vậy các ngài có phép chi cứu giúp giùm tôi để trừ khử ông vua ấy.

- Tâu bệ hạ, vua Chiên ?àn Bà La Tỳ là ngư?i có đức lớn, thương dân như thương con, dân coi vua như bậc cha mẹ, chúng tôi nỡ lòng nào mưu tâm sát hại, thà chịu chết chớ không bao gi? giết ngư?i hi?n lương. Nói xong tất cả ngư?i Bà La Môn đ?u kéo nhau v?.

Vua Tỳ Ma La cảm thấy bực mình, vì công việc chẳng như ý, li?n hạ chiếu cho toàn nước biết:

- Ai có khả năng lấy đầu vua Chiên ?àn Bà La Tỳ mang v? đây, vua sẽ gả con gái và phân nửa nước cho cai trị.

Th?i đó có một ngư?i Bà La Môn tên là Lao ?ộ Sai, tu luyện ở núi nghe vua rao truy?n như vậy, bèn đi đến ra mắt vua, và xin đi lấy đầu vua Chiên ?àn Bà La Tỳ. Nghe nói vậy, vua hớn hở, vui mừng.

- Nếu khanh làm việc tốt, sứ mệnh hoàn thành, ta sẽ giữ đúng l?i hứa. Vậy khi nào khanh đi, xin cho biết.

- Hẹn bệ hạ bảy ngày nữa. Nói xong từ tạ v? rừng, quyết tâm liên tiếp bảy ngày, trì chú hộ thân.

Qua bảy ngày, ông lại đến cung vua, và được cung cấp lương thực, ti?n lộ phí để lên đư?ng. Trước khi đi ông còn ngoảnh lại nói rằng: - Bệ hạ an lòng, tôi th?: “Nếu không lấy được đầu vua, quyết chẳng trở lại nơi này?.

Khi đó, trong nước vua Chiên ?àn Bà La Tỳ, có những đi?m chẳng lành xuất hiện: như động đất, chớp giật, sao băng, sấm động, ban ngày sương khói m? mịt kéo giăng, sao chổi m?c, mưa đá, sét đánh tứ tung, các loài chim kêu thảm thiết trên không, và tự nhổ lông rơi đầy mặt đất. Hổ báo, sài lang tự đâm mình xuống hố, kêu gào thảm thiết. Tám vạn bốn ngàn ông vua nước nh? đ?u nằm mộng thấy cánh phướn vàng của nhà vua bị gãy, trống vàng bị thủng. Còn chính tự thân vua Chiên ?àn Bà La Tỳ mơ thấy ác quỷ cướp mũ vàng của mình mang đi. Trên nét mặt m?i ngư?i cảm thấy lo âu, chẳng hiểu vì sao lại có những đi?m bất tư?ng như vậy.

Khi ấy thần coi thành biết ý định của Lao ?ộ Sai đến xin đầu vua, nên thần hóa phép làm tâm trí Lao ?ộ Sai cuồng loạn, không biết lối vào cung, cứ luẩn quẩn bên ngoài thành mà thôi.

Thấy vậy, các vị tr?i ở Tịnh Cư Thiên báo cho vua hay:

- Bệ hạ phát tâm bố thí, nên hiện gi? có ngư?i đến xin, nhưng ở bên ngoài thành không vào được.

Nhà vua thức dậy, ngạc nhiên h?i cận thần:

- Ai ngăn cản dân chúng đến xin đồ cấp phát, ông hãy ra ngoài xem sao.

Ra cổng thành, nhìn bốn phía ngơ ngác, quan cận thần chẳng thấy ai đến, mà cũng chẳng có quân lính nào cản ngăn. Khi đó, thần giữ thành hiện lên thưa rằng:

- Thưa quan lớn, hiện có ngư?i dòng Bà La Môn ở nước khác muốn xin đầu vua của chúng ta, nên tôi không cho nó vào.

- Nếu quả thật như vậy thì đây là một tai h?a lớn cho chúng ta, nhưng vua đã ra lệnh, chúng ta đâu dám trái ý, khi ấy quan cận thần Ma Chiên ?a tự nghĩ: “Nếu kẻ này quyết chí xin đầu vua thì ta hãy bày ra một kế, lấy năm trăm cái đầu bằng thất bảo để đổi cho nó?.

Sau cơn mê Lao ?ộ Sai bước vào cửa cung và lớn tiếng nói:

- Tôi là kẻ phương xa, biết được vua rủ lòng bố thí, chẩn bần cho muôn phương, ai muốn xin gì cũng được. Vì vậy, nay tôi tới đây muốn xin một việc.

- Ngài muốn xin gì cứ nói, dù khó khăn đến đâu, nếu có thể, tôi cũng xin làm vừa lòng ngài.

- Vua bố thí tài vật, ti?n của cho m?i ngư?i có phước báo nhưng chưa bằng bố thí những vật trong thân vua, phước báo càng lớn hơn. Vậy tôi xin cái đầu của vua. Vua nghĩ sao? Cho hay không?

- Thành thực, ngài cứ lấy.

- Bây gi? hay khi nào?

- ?ạo sĩ xin cho khất lại bảy ngày.

Li?n khi đó, quan cận thần Ma chiên ?à li?n mang năm trăm cái đầu bằng thất bảo đến trước Lao ?ộ Sai và nói rằng:

- ?ầu vua bằng xương thịt, máu mủ tanh hôi, là đồ bất tịnh chẳng quí giá gì vật ấy, ông xin làm gì cho nhơ nhớp. Và đây là những cái đầu làm bằng thất bảo quý hóa tuyệt luân, ông hãy mang đầu này v? mà được giàu sang, phú quí suốt đ?i.

- Tôi chẳng cần thứ đó, chỉ cần đầu vua thôi.

Trước thái độ ương ngạnh của Lao ?ộ Sai, Mã Chiên ?à chẳng biết làm sao, bằng xuống gi?ng êm dịu, năn nỉ, nói ng?t ngào mong thay đổi ý định, nhưng cuối cùng Lao ?ộ Sai cũng chẳng thèm nghe, b? đi chỗ khác.

Mã Chiên ?à phẫn uất quá tim vỡ thành bảy mảnh chết ngay trước mặt vua.

Trên từ vua, xuống cho tới bá quan văn võ ai nấy đ?u rơi lệ tiếc thương cho một bậc trung thần, chánh khí. Vua sai thâu hài an táng đúng nghi lễ của một quan đại thần. ?ám tang vừa xong, vua cho quan quân cưỡi voi đi khắp nước thông báo cho dân chúng biết ngày vua bố thí đầu.

?ược tin này, ai nấy đ?u rơi lệ, tám vạn bốn ngàn nước nh? li?n đến tâu vua:

- Tâu bệ hạ, tất cả Diêm Phù ?? này đ?u nh? đức độ của bệ hạ mà mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, cây c? muôn màu, mùa màng sung túc, khoái lạc an khương, sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Vậy tại sao bệ hạ lại vì một ngư?i mà b? muôn dân?

Khi ấy các quần thần đồng thanh nói:

- Xin bệ hạ hãy b? ý định bố thí đầu, một sự việc quái lạ chưa từng thấy, bệ hạ nghe l?i một kẻ khốn nạn, cùng đinh, sống trong núi rừng như dã thú, để rồi b? chúng tôi bơ vơ hay sao?

Hai muôn phu nhân và năm trăm thái tử vật mình xuống đất khóc lóc:

- Tâu bệ hạ, hãy xót thương vợ con của bệ hạ, rồi đây sẽ ngơ ngáo, vợ xa chồng, con chẳng có cha, sống đ?i mô côi mồ cút. Hãy nghĩ lại bệ hạ ôi!

Thật muôn cảnh bi đát, đáng thương tâm diễn ra trước mặt vua, nhưng vua với nét mặt hi?n hòa, bình tĩnh an ủi:

- Xin các vương hầu khanh tướng, hãy bình tâm nghe tôi nói, con ngư?i vì kết buộc nhau trong tình ân ái từ kiếp lâu xa, nên chịu ách sanh tử bức bách, ta chưa thấy ai thực hành để b?, nhất là quý chuộng bản thân. Ta nghĩ rằng từ th?i vô thỉ âm u trở lại đây, sống chết đã bao đ?i đâu kể xiết, lúc ở trong địa ngục, b? thân một ngày không biết bao nhiêu lần, chết trong nước phân tro, nằm trên giư?ng sắt đốt, ôm cột đồng nóng, ngâm mình trong vạc dầu sôi, hay ngồi trên xe lửa, nằm ở hố than. Thật cái khổ nơi địa ngục biết kể sao cho cùng như vậy, thân này chết đây rồi sanh kia, trải qua vô số kiếp mà chẳng có chút ích lợi hay phước báo gì. Khi làm loài súc sanh thì bị ngư?i ta chém giết, thân thể bị phân thây, máu rơi xương rã. Còn khi làm loài quỷ đói, thì lửa trong mình phát ra hoặc vòng đao lửa bay tới chém thân chặt đầu, chết đi sống lại bao lần thì cũng chẳng có phước báo gì. Rồi khi ở nhân gian, làm ngư?i thì sanh lòng tham lam, giết hại lẫn nhau, cũng do tài sắc ràng buộc, cũng vì ân ái kéo lôi toàn là những việc xuôi theo nhân thế. Còn như hiện tại thân ta, đây cũng chỉ là một khối nhơ bẩn, máu tanh huyết nồng, rồi một ngày nào đó cũng sẽ rã tan, có gì luyến tiếc với cái đầu ô uế ấy mà chẳng dám xả b?, để tu lấy pháp thân thư?ng hằng vĩnh tịch. Hơn nữa, ta còn có thể đem lại sự ích lợi cho muôn dân ở đ?i vị lai, phải nhìn xa thấy rộng, đừng vì tình thương luyến ái hạn hẹp trong một lúc này. Vậy thì các khanh khuyên ta làm gì. Ta b? cái đầu này để cầu đạo giải thoát, sau khi thành đạo, ta sẽ hóa độ các ngươi vượt kh?i nỗi khổ sanh, già, bịnh, chết được ni?m an lạc của đạo tâm. Vậy các khanh hãy hiểu việc làm của ta không phải vô dụng. Các khanh cứ yên tâm lo toan việc nước.

Ai nấy nghe vua giảng giải đ?u làm thinh chẳng biết phải nói năng sao nữa. ?ã yên lòng trước sự an tâm của quần thần, vua kêu Lao ?ộ Sai bảo:

- Gi? đã đến lúc ngươi tự do lấy đầu ta.

- Tâu bệ hạ, hiện đây tôi chỉ có một mình, lực yếu thế cô, còn chung quanh vua, bá quan văn võ quá nhi?u, nhỡ khi tôi lấy đầu vua h? thấy thương tâm mà giết tôi thì sao? Vậy nếu vua cho thì hãy ra sau vư?n, nơi vắng vẻ, chỉ riêng mình tôi và vua, thì tôi mới dám.

Vua nói với quần thần: - Các khanh thương ta, kính ta thì chớ hại Lao ?ộ Sai.

Nói xong, vua nắm tay Lao ?ộ Sai cùng ra hậu viên.

- Sức vua hùng tráng kh?e mạnh, khi bị cắt đầu đau đớn mà hối tiếc rồi đánh tôi thì sao? Vậy vua hãy cột đầu vào cành cây để tôi cắt cho dễ.

Ngồi dưới gốc cây to, vua túm lấy tóc cột vào cây rồi nói: - Khi cắt đầu xong, hãy để trên tay ta, để ta dâng cho ông.

Rồi vua chắp tay phát đại nguyện rằng: - “Kính lạy thập phương tam thế chư Phật, nguyện nh? công đức bố thí này, con không cầu làm Phạm Vương, Ma Vương, ?ế Thích, Chuyển luân Thánh vương để được hưởng khoái lạc, mà duy chỉ một lòng cầu làm Phật, độ chúng sanh, hết thảy muôn loài đồng vào ngôi Chánh giác?.

Lúc ấy Lao ?ộ Sai vừa đưa dao lên chém, thì trên cây có ông thần, lấy ngón tay chỉ vào đầu làm cho Lao ?ộ Sai bủn rủn tay chân, vứt dao xuống đất ngã ngửa.

Vua xoay lại bảo thần cây:

- Thần cây nên hiểu rằng, từ đ?i quá khứ tới nay, dưới gốc cây này ta đã bố thí 999 cái đầu rồi, vậy hôm nay một lần nữa là đủ số. ?ối với nguyện bố thí của ta sắp hoàn mãn, ông đừng rắc rối, cản ngăn, làm suy thối đạo tâm của ta.

Nghe vậy thần cây thu hồi thần lực, Lao ?ộ Sai tỉnh lại, xách dao chém một phát, đầu rơi xuống tay vua, dâng cho Lao ?ộ Sai.

Ngay gi? phút đầu vua lìa kh?i cổ, đất tr?i chấn động, các cung điện trên thiên cung đ?u nghiêng ngả, các thiên tử, Phạm thiên chẳng biết đi?m gì, bèn ngó xuống trần gian, thấy vị Bồ Tát vì chúng sanh mà bố thí thân mạng tất cả đ?u bay xuống tung hoa tr?i muôn màu, hòa lẫn với những dòng nước mắt của chư thiên rợp cả hư không.

- Kính lạy Bồ Tát, Ngài làm hạnh bố thí xuất tục siêu phàm, chưa ai dám bố thí như vậy, vô cùng tận chúng sanh đ?u phải tán phục sự thực hành, vô ngã tướng bố thí này.

Khi ấy tại nước mình, vua Tỳ Ma Tư Na, hay tên Lao ?ộ Sai đã lấy được đầu vua ?àn Bà La Tỳ, đang trên đư?ng trở v? nước, ông vui mừng vô hạn, nhảy nhót, la hét th?a chí, bất ng? ông quay lăn ra chết tại chỗ, vì tim bị kích thích quá mạnh, nên vỡ tung từng mảnh trong lồng ngực ông.

Lao ?ộ Sai xách đầu ra v?, vua quan, dân chúng, phu nhân, thái tử nhìn thấy lăn đùng ra đất gào thét. Có ngư?i cảm động quá hộc máu mà chết, có ngư?i nằm ngay đơ chết giấc, các phu nhân xé áo quần, vò tóc tai, ngất xỉu tại chỗ, các thái tử cào mặt máu chảy đầm đìa, lăn lộn dưới đất. Một thảm trạng đang diễn ra.

Mấy ngày đư?ng đi v? bổn quốc, Lao ?ộ Sai xách đầu vua đi thấy hôi thối quá chừng, bèn vất xuống đư?ng, đạp lên mà đi. Dân chúng thấy vậy h? nguy?n rủa: “Ông là kẻ bất lương, là phư?ng lang sói ác độc, không dùng thì xin làm chi, gi? lại vất b?.? Rồi h? nói với nhau, không giúp đỡ đồ ăn, nước uống chi cho hắn.

Nhịn đói những ngày qua đã ngất xỉu, nửa đư?ng gặp được ngư?i quen, Lao ?ộ Sai h?i thăm vua Tỳ Ma Tư La như thế nào, ngư?i ấy đáp:

- Nghe tin ông xin được đầu vua, nên mừng quá mà vỡ tim chết rồi.

Một nỗi buồn vô hạn, bức đầu rứt tóc, vì sẽ không được vợ và mất ngôi vị vua, tức quá nên ông ta cũng vỡ tim chết luôn. Gieo ác gặp ác. Cả hai vua tôi đ?u phải gánh lấy quả báo hiện ti?n và rơi vào địa ngục A Tỳ.

?ến đây, ?ức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

- Này A Nan, chính vua Chiên ?àn Bà La Tỳ thuở ấy là ti?n thân của Ta. Vua Tỳ Ma Tư Na nay chính là Ma Ba Tuần. Lao ?ộ Sai là ông ?i?u ?ạt (?? Bà ?ạt ?a) bây gi?. Thần cây là Mục Ki?n Liên. Và quan đại thần Ma Chiên ?à chính là Xá Lợi Phất. Thuở ấy Xá Lợi Phất còn không nỡ thấy Ta chết mất đầu, nên ông cũng tự mình chết trước, huống nữa là bây gi? Xá Lợi Phất đã chứng đắc A La Hán, trí tuệ cao siêu.Giới ?ức (Trích "Truyện cổ Phật giáo" tập 4)