PDA

View Full Version : Lấy Một VợPages : 1 [2]

VietTien
04-19-2005, 04:28 PM
Chắc là đúng đó. sao hong cưới luôn 7 bà đi :) mỗi bà mỡi đêm hehehehe

Vang Trang Dem
04-20-2005, 09:34 PM
1 Vợ không lấy được huống chi 7 bà .....

VietTien
04-21-2005, 07:37 PM
Trên kia thấy 4 phòng 4 bà mà :g:

Vang Trang Dem
04-21-2005, 11:05 PM
hihii ở trển là đang mơ mà siệt tng hihihihi

VietTien
04-23-2005, 01:29 AM
Ừh. thì cứ mơ nhi?u chúc đi , đâu có sao đâu :)

CVAdmin
04-23-2005, 04:54 PM
ừa... VietLinh này ham mơ nhi?u vợ wa' à... CVA h?ng mơ ước gì nhi?u... chỉ mơ có ngày gặp đưỢc VietTien thui à... chỉ đơn gải có như vậy thui à... hihihi :g:

Vang Trang Dem
04-24-2005, 08:11 PM
Ông này làm GS rầu b? đi mất tiêu rùi, hổng lo dỗ dành đi vào đây ch?c BXO của tui dị kà???

VietTien
04-25-2005, 12:36 PM
CT , làm gì mà BX2 của em b? đi rồi vậy???

Vang Trang Dem
04-25-2005, 03:03 PM
Nhím nhi?u qua mà quên mất ngư?i ta chứ làm gì

CVAdmin
04-25-2005, 06:05 PM
VL... GS lúc rày lo h?c nên h?ng có rảnh để mà online VN... với lại she có ngưỜi khác dỗ dành xòi... đâu cần tới CT nữa... :(

VT... có lẽ bây gi? she có ngư?i lo xòi... nên h?ng muốn ghẹp anh đó mà... :(

VietTien
04-25-2005, 07:56 PM
Ta,i anh lo nhím wa'. hong lo cho ngừi ta chứ gì. nên ngừi ta bùn b? đi , chứ h?c gì thì cũng pha/I có gi? nghỉ ngơi mà :)