PDA

View Full Version : chợt nhớstartomsvtv
04-25-2005, 09:47 PM
Anh chợt nhớ những ngày ta chung lối
Em đưa ô anh che nắng trên đầu
M?i ngư?i bảo chúng mình dep đôi lắm
Mắt em cư?i anh lại thây xốn sang

Anh chợt cái mùa thu năm ấy
Ta quen nhau như những phút ban đầu
Em bẽn lẽn còn anh thì bối rối
Ŀi bên em không biết nói câu gì.

Anh chợt nhớ cả những ngày sau đó
ch? lát nhé...

shon
04-26-2005, 01:02 AM
hông hiệu hehhe. cao nhân làm thơ khó hiểu quá,

shon
04-26-2005, 01:08 AM
Lòng vòng ngó trước ngó sau
Thấy cha giám thị đi vòng chàng dzông
Dzông qua cái lớp lớp kế bên
Thấy nàng đang nếm xoài tượng nằm nêm

Chàng li?n đá mắt đưa tình
Nàng đây phê quá li?n dzông theo chàng
.... đến đây bí rồi, hehehe