PDA

View Full Version : 10 điều tâm niệm của nhà PhậtCVAdmin
01-13-2006, 02:33 PM
10 đi?u tâm niệm của nhà Phật


1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh

2. Ở đ?i đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn dễ kiêu sa nổi dậy

3. Cứu xét tâm linh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở h?c khó vượt bậc

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cư?ng

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thư?ng kiêu ngạo

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa

7. Với ngư?i đừng mong thuận chi?u ý mình, vì thuận chi?u ý mình thì tất sinh tự kiêu

8. Thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính

9. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí

10. Oan ức không cần bày t?, vì bày t? thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài

tchanhpb
03-27-2006, 10:54 PM
Than ôi !
Tuy là 10 đi?u tâm niệm của nhà phật, nhưng đây cũng là tâm niệm của m?i nhà! Nhưng mấy ai đã hoàn toàn tâm niệm như thế???