PDA

View Full Version : 14 điều răn của nhà PhậtCVAdmin
01-13-2006, 02:31 PM
14 đi?u răn của nhà Phật


1. Kẻ thù lớn nhất của đ?i ngư?i là chính mình

2. Ngu dốt lớn nhất của đ?i ngư?i là dối trá

3. Thất bại lớn nhất của đ?i ngư?i là tự đại

4. Bi ai lớn nhất của đ?i ngư?i là ghen tỵ

5. Sai lầm lớn nhất của đ?i ngư?i là đánh mất mình

6. Tội lỗi lớn nhất của đ?i ngư?i là bất hiếu

7. ?áng thương lớn nhất của đ?i ngư?i là tự ti

8. ?áng khâm phục nhất của đ?i ngư?i là vươn lên sau khi vấp ngã

9. Phá sản lớn nhất của đ?i ngư?i là tuyệt v?ng

10. Tài sản lớn nhất của đ?i ngư?i là sức khoẻ và trí tuệ

11. Món nợ lớn nhất của đ?i ngư?i là tình cảm

12. Lễ vật lớn nhất của đ?i ngư?i là khoan dung

13. Khuyết điểm lớn nhất của đ?i ngư?i là kém hiểu biết

14. An ủi lớn nhất của đ?i ngư?i là bố thí.

Trích l?i Kinh Phật
Hoà thượng Kim Cương Tử

vhnam
03-31-2006, 03:57 AM
Tất cả tôn giáo hầu như đ?u khuyên răn con ngư?i ta ăn ở hi?n lành, sống hoà thuận và duy trì đạo đức.
Tôi tâm đắc nhất đi?u thứ 10 của Phật vì trong cuộc sống tôi đã nhận ra ngư?i thân của tôi hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh này.
Chú tôi là ngư?i rất “thông minh, h?c gi?i? gia đình khó khăn lắm nhưng chú được trợ cấp h?c bổng du h?c nước ngoài. Trở v? nước với h?c vị tiến sĩ vang lừng nhưng vẫn nghèo, nghèo lắm... Vài năm sau chú b? nghiên cứu lao vào kinh doanh. Xa nhà thư?ng xuyên, những cuộc nhậu say mèm và nói chung luôn luôn đổi sức trẻ lấy ti?n. Có ti?n chú sống cuộc sống rất vương giả, vợ đẹp, con ngoan... nhưng gần đây sức khoẻ yếu dần đến tàn tạ. Gi? đây chú tôi đang hàng ngày đổi ti?n lấy sức khoẻ nhưng nghe chừng mong manh lắm