PDA

View Full Version : Đạo Tin Lành Cho Người Việt NamDzinh
01-12-2006, 10:42 PM
1. Có phải theo ?ạo Tin Lành là b? ông b? bà không?

Câu trả l?i khẳng định là: KHÔNG, xin được giải bày như sau: nhi?u ngư?i Việt Nam, vì chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn nên đã vội cho rằng theo ?ạo Tin Lành là b? ông b? bà. ?ây là thành kiến không đúng do hiểu cách ngư?i Tin Lành bày t? lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tổ tiên. Ngư?i Tin Lành biểu lộ sự hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ chủ yếu khi ông bà cha mẹ còn sống, còn khi ông bà cha mẹ qua đ?i thì con cháu lo chôn cất chu đáo theo nghi lễ trang nghiêm của hội thánh trong tinh thần thương tiếc, hy v?ng, ngoài ra không nhang đèn, không lập bàn th? bài vị, không van vái, không cúng bái ngư?i đã chết. Có lẽ vì ngư?i Tin Lành không làm theo phong tục cổ truy?n đối với ngư?i quá cố như những ngư?i Việt Nam khác nên một số đồng bào cứ lầm tưởng như vậy là b? ông b? bà, thậm chí có ngư?i cho vậy là bất hiếu.
?ạo nào cũng dạy con ngư?i biết hiếu kính ông bà cha mẹ vì đó là n?n tản cho sự sinh tồn của nhân loại. ?ạo Tin Lành là đạo kính Chúa yêu ngư?i, lấy l?i ?ức Chúa Tr?i làm mẫu mực thiêng liêng cho cuộc sống, lại càng chuyên tâm dạy dỗ, khuyên bảo ngư?i tín hữu và con em mình hết lòng hiếu kính ông bà cha mẹ đúng như l?i Chúa dạy. Sỡ dĩ ngư?i Tin Lành không làm theo phong tục cổ truy?n đối với ngư?i quá cố là vấn đ? ni?m tin cùng lý do thực tế.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, ?ức Chúa Tr?i dạy rõ: "phải hiếu kính cha me, như vậy ngươi mới được sống lâu trên đất Chúa Hằng Hữu, Thượng ?ế ban cho." (Xuất Hành 20:12) và ai đánh cha mẹ phải bị xử tử", ai chưỡi rủa cha mẹ, phải bị xử tử" (Xuất Hành 21:15-17). Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giê-xu đã lên án thái độ giả hình của những ngư?i mượn lý do tôn giáo để b? bê bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ. Thánh Phaolô cũng liệt kê hành động bội nghịch cha mẹ như là tội ác của nhân loại. Ông khuyên "Con cháu trước phải h?c làm đi?u thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ" (Timôthê I 5:4). Ôâng cũng nhắc lại đi?u răn Chúa dạy: "Phải hiếu kính cha mẹ" là đi?u răn đầu tiên kèm theo l?i hứa, "nh? đó con mới được phúc và sống lâu trên đất" (Eâphêsô 6:1-3). Nói một cách khác ngư?i Tin Lành muốn được phúc và sống lâu trên đất phải thật lòng hiếu kính cha mẹ theo như l?i Chúa dạy.
Thế tại sao ngư?i Tin Lành không cúng bái, không th? lạy ông bà cha mẹ quá cố? Ngư?i Tin Lành cũng là ngư?i Việt Nam biết tôn tr?ng những truy?n thống văn hóa tốt đẹp của ti?n nhân để lại nhưng những phong tục nào không phù hợp với l?i Chúa dạy thì ngư?i Tin Lành không dám vâng theo.
Thánh Kinh đã dạy rõ các tín hữu Tin Lành: "Vả, lúc trước anh em còn tối tăm, nhưng bây gi? nên ngư?i sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì bông trái của sự sáng láng ở tại m?i đi?u nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét đi?u chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm." (Eâphêsô 5:8-11). ). Dựa trên l?i Chúa dạy, ngư?i Tin Lành phải hết lòng thành thật yêu thương cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu đồng th?i tôn kính tổ tiên, giữ danh thơm tiếng tốt cho gia đình, dòng h?. Ngư?i Tin Lành quan niệm chữ hiếu có giá trị đích thực khi con cháu bày t? lòng hiếu thảo, báo đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các cụ còn sống. Một món ăn ngon lúc đói lòng, một cái áo ấm khi tr?i lạnh, một lon sữa, thuốc men khi ốm đau, một l?i thăm h?i ân cần khi buồn bả mà con cháu dâng tặng ông bà cha mẹ lúc các cụ còn sống, thiết tưởng có giá trị muôn phần hơn mâm cao cổ đầy và tiếng khóc than thảm thiết lúc ông bà cha mẹ đã khuất. Khi các cụ qua đ?i thì lập tức bước vào một thế giới khác do Chúa định. Trư?ng h?p nếu các cụ đã tin th? Chúa thì được v? ngay với Chúa hưởng nước thiên đàng. Chúa Giê-xu phán: "Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên tr?i đất" (Mathi ơ 25:34). ). Nếu các cụ trước kia không tin th? Chúa thì nay ch? ngày Chúa phán xét công bình như Thánh Kinh khẳng định: "theo như đã định cho loài ngư?i phải chết một lần rồi chịu phán xét" (Hêbơ rơ 9:27). Ông bà cha mẹ dù yêu thương chúng ta bao nhiêu đi nữa, một khi đã qua đ?i thì không còn liên lạc gì với trần gian, không có quy?n ban phước hay giáng h?a, không nhận hưởng được lễ vật gì, cũng không giải quyết được vấn đ? từ sự cúng bái hay van vái của chúng ta. Tất cả những phước hạnh tươi đẹp chúng ta đã có, đang có và sẽ được có, đ?u hoàn toàn do ?ức Chúa Tr?i ban cho mà thôi. Chúng ta đáng phải hết lòng biết ơn Ngài, cầu khẩn với Ngài và vâng l?i Ngài mới là phải lẽ.
Ngư?i xưa có câu nói mĩa mai, "sống không cho ăn, chết làm cổ làm văn tế ruồi." Như thế, ngư?i xưa cũng thực tế lắm thay! Có bậc cha mẹ nào dạy: "lúc cha mẹ còn sống, con không cần quan tâm phụng dưỡng, chỉ cần khi cha mẹ chết, mỗi năm lo cúng kiến một lần là được? Không bao gi? có bậc cha mẹ nào dạy như thế cả. Vả lại khi con cháu cúng giổ, không h? có chuyện ngư?i chết v? ăn, chỉ có ngư?i sống ăn uống với nhau, đôi khi trở thành dịp nhậu nhẹt, rồi sanh cải c?, rầy rà thắc mắc không hay. Giả sử ngư?i chết có hưởng được của cúng thì liệu ngư?i sống có đủ bình tĩnh ngồi ăn không? Nếu bảo phải thấp nhan đèn, phải lập bàn th? bài vị, phải cúng giổ theo lối cổ truy?n mới có hiếu, thế thì có bao nhiêu dân tộc khác ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, và cả Phi Châu đã không làm như vậy, thì h? bất hiếu cả sao? Trong cả năm con cháu không cúng quảy thì ngư?i chết lấy gì ăn, lấy gì hưởng để ch? ngày cúng giổ?
Vì quan niệm như vậy nên ngư?i Tin Lành không cúng giổ. Khi có cuộc h?p mặt truy?n thống gia đình, ngư?i Tin Lành thư?ng nhắc đến công ơn ông bà cha mẹ, cầu nguyện tạ ơn Chúa, xin Chúa ban bình an, sức kh?e cho ngư?i thân còn sống, rồi cùng ăn uống vui vẻ thật thà. Ngư?i Tin Lành phải tôn tr?ng và thư?ng xuyên thăm viếng chăm sóc mồ mả ông bà cha mẹ và của ngư?i thân. Do ảnh hưởng của l?i Chúa dạy mà các nghĩa trang ở các nước Âu Mỹ theo đạo Tin Lành được chăm sóc thật chu đáo, đẹp đẽ chẳng khác nào những công viên đầy hoa lá. Ngư?i Tin Lành phải tôn tr?ng tình bà con ruột thịt, sẵn sàng yêu thương giúp đỡ bà con và những ai đang cần giúp đỡ, nhưng vấn đ? liên quan đến tín ngưỡng, đức tin thì không dám trái l?i Chúa dạy.
Mặc khác, thử xem phong tục th? cúng. Trên bàn th? tổ tiên, ngư?i ta th? Ngũ-?ại-Tông gồm có năm bài vị th? năm ông: Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Hiển. Khi có ngư?i trong tộc qua đ?i, thì con cháu đem tên ngư?i mới chết đặt vào chỗ ông Hiển lên ông Khảo, đưa ông Khảo lên ông Tổ, đưa ông Tổ lên ông Tằng, đưa ông Tằng lên ông Cao ra kh?i bàn th?. Th? phượng như vậy làm sao đủ được, vì thỉnh thoảng cứ phải b? bớt các vị trên trước, không th? nữa. Ngư?i Tin Lành tin rằng loài ngư?i cần hết lòng th? phượng ?ức Chúa Tr?i theo l?i Chúa dạy trong Thánh Kinh mới là th? đầy đủ. Ngài là ?ấng Tạo Hóa và bảo tồn muôn loài vạn vật, cũng là ?ấng cầm quy?n h?a phước trên đ?i sống chúng ta. Th? phượng ?ức Chúa Tr?i giống như tưới gốc cây là tưới được cả cây, chứ không phải chỉ tưới cành, tưới ng?n. Vả lại, ngư?i Tin Lành rất kính sợ đi?u răn Chúa dạy: "Các ngươi không được th? thần nào khác ngoài Ta" (Xuất Hành 20:3).
Như vậy quí đồng hương thấy ngư?i Tin Lành là ngư?i hiếu theo phương cách đúng và thực tế không b? ông b? bà. Mong quí vị mau mau trở lại th? phượng ?ức Chúa Tr?i là ?ấng Chân Thần, như ngư?i con đã đi xa trở v? nhà cha, vâng l?i Thiên phụ chúng ta. ?ó mới là hiếu thảo chân thật, đó mới là sự th? phượng đẹp lòng Chúa, đẹp lòng tổ tiên và ích lợi cho bản thân vậy.

Dzinh
01-16-2006, 08:57 PM
2. Có phải ?ạo Tin Lành là đạo của ngư?i Mỹ không?

Câu trả l?i rõ ràng là: Không, xin giải bày như sau:
Châu Mỹ mới được khám phá năm 1492 và nước Mỹ mới được lập quốc năm 1776, nghĩa là hơn 200 năm nay, trong khi ?ạo Tin Lành đã có từ 2000 năm trước, như vậy không thể nói ?ạo Tin Lành là ?ạo Mỹ được.
Trên thế giới, có một số dân tộc có tôn giáo riêng như: Ấn ?ộ có Ấn ?ộ giáo, Phật giáo, Nhật Bản có Thần giáo Shinto, Do Thái có Do Thái giáo", như vậy ?ạo Tin Lành không là đạo riêng của một dân tộc nào. ?ạo Tin Lành là Tin Tức Tốt Lành của ?ức Chúa Tr?i dành cho toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính. ?ạo Tin Lành thích hợp với m?i dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. ?ạo Tin Lành có gốc rễ phát sinh từ nước Do Thái nhưng không phải là đạo của ngư?i Do Thái. Phần đông ngư?i Mỹ theo đạo Tin Lành, nhưng đạo Tin Lành không phải là đạo Mỹ. ?ạo Tin Lành thịnh hành ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và nhi?u nước ở Phi Châu. Gần đây ?ạo Tin Lành phát triển mạnh ở ?ại Hàn và Nam Mỹ. Theo bản thống kê chính xác, thì hiện nay một phần ba nhân loại trên thế giới đang tôn th? Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khoảng 86% ngư?i Mỹ, Gia-nã-đại, Úc đ?u tin theo Chúa. Kết quả hiển nhiên do đạo Tin Lành đem lại cho các quốc gia, các gia đình và từng đ?i sống con ngư?i đã chứng minh giá trị ưu việt và cụ thể của ?ạo Tin Lành.
Trên thực tế, không phải ngẩu nhiên mà có sự trùng hợp giữa 50 quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những quốc gia có ít ngư?i tiếp nhận Tin Lành nhất. Trong các quốc gia này ước tính có khoản 2 hoặc 3 tỷ ngư?i chưa tiếp nhận Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau đây sau khi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo trên thế giới: "The poor are lost and the lost are poor" (tạm dịch, những ngư?i nghèo khổ là những ngư?i chưa biết Chúa, và những ngư?i chưa biết Chúa là những ngư?i nghèo khổ). Mức sống của một quốc gia thư?ng định mức theo tuổi th? trung bình, tỉ lệ tử vong của trẻ em sơ sinh và tỉ lệ xóa nạn mù chữ. Hầu hết những quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít ngư?i th? Chúa nhất. Trái lại những quốc gia có mức sống cao nhất là những quốc gia có nhi?u ngư?i th? Chúa nhất.
Thật ra ?ạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bết-lê-hem, nước Do Thái. Trong đêm ?ấng Cứu Thế ra đ?i, một thiên sứ của ?ức Chúa Tr?i đã đến loan báo tin mừng cho nhân loại: "?ừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân..." (Luca 2:9). Chính sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại thành ra trước Chúa và sau Chúa. Niên hiệu của cả thế đang dùng được tính từ năm Chúa giáng sinh. Sau khi chịu chết vì tội lỗi nhân loại trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng tử thần. Rồi trước khi v? tr?i Ngài đã truy?n lệnh cho các môn đồ, "hãy đi khắp thế gian giảnh Tin Lành cho m?i ngư?i. Ai tin và chịu Báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ kết tội" (Mác 16:15,16). Dưới sự tác động của quy?n phép ?ức Thánh Linh, các môn đồ Chúa đã vâng lệnh Ngài đem Tin Lành truy?n bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối tăm, sợ hãi, biến đổi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, thay đổi hẳn số phận hẩm hiu của biết bao nhiêu cuộc đ?i.
Năm 1911 ?ạo Tin Lành mới được truy?n bá đến Việt Nam do các giáo sĩ của Hội Truy?n Giáo Phúc Aâm Liên Hiệp ở Bắc Mỹ, kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vào các thập niên 60 và 70, các Hội Truy?n Giáo Tin Lành khác lần lượt đến tại Việt Nam và thành lập các Hội Thánh Báp-tít, Mennonite, Ngũ Tuần…Ngay từ những năm tháng đầu tiên, ngư?i Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến tinh thần tự lập, tự trị và tự truy?n bá Tin Lành cho đồng bào Việt Nam.
Ngư?i đặt câu h?i trên đây dư?ng như có ý muốn nói rằng ?ạo Tin Lành là đạo của ngư?i Mỹ, chúng ta là ngư?i Việt Nam thì theo đạo ngư?i Việt Nam. Thật ra những truy?n thống tôn giáo mà nhi?u ngư?i Việt Nam đi theo cũng không phải phát xuất từ Việt Nam. Nho Giáo, Lão Giáo xuất phát từ Trung Quốc, Phật Giáo xuất phát từ Ấn ?ộ và được truy?n đến nước ta chủ yếu qua ngã Trung Quốc. Th?i xưa, vì sự giao thông thế giới bên ngoài còn hạn chế, ngư?i Việt Nam chưa có cơ hội tiếp xúc với n?n văn hóa Cơ ?ốc Giáo, nhưng chịu ảnh hưởng sâu đậm của n?n văn hóa Trung Quốc. Thậm chí chữ viết của ngư?i Việt Nam xưa kia cũng viết theo lối Hán Tự; h?c thì h?c Tứ Thư, Ngũ Kinh của ngư?i Trung Hoa. Vì bị ngư?i Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, nên cả n?n văn hóa lẫn truy?n thống tôn giáo của ngư?i Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng theo ngư?i Trung Hoa là chuyện không tráng kh?i. Nhưng ngư?i Việt Nam là một dân tộc bất khuất, luôn tiếp nhận cái tốt của các dân tộc khác để biến thành cái hay cái tốt của mình. Vì vậy không một ngư?i Việt Nam nào theo Phật Giáo nói rằng tôi theo đạo Aán ?ộ, cũng không ngư?i Việt Nam nào chịu ảnh hưởng của Nho Giáo nói rằng tôi theo đạo Trung Quốc. Vì thế có nhi?u ngư?i Aâu Mỹ theo ?ạo Tin Lành và nổ lực đem Tin Lành truy?n bá khắp thế giới, ta cũng không nên nói ?ạo Tin Lành là ?ạo của Mỹ, không dính dáng đến ngư?i Việt Nam. ?i?u quan tr?ng là chúng ta hãy tìm hiểu xem ?ạo Tin Lành đã tin gì, giảng gì và đã đem lại được ích lợi gì cho nhân loại nói chung và ngư?i Việt Nam theo ?ạo Tin Lành nói riêng.
Ngư?i Việt Nam là một dân tộc kính sợ ?ức Chúa Tr?i. Ngày xưa, hằng năm các vua chúa thay mặt toàn dân lập đàn tế Tr?i (thư?ng g?i là cúng tế Nam Giao) và dân chúng thư?ng lập bàn th? Thiên ở trước nhà để cầu Tr?i. Gặp khó khăn ngư?i Việt Nam thư?ng kêu: Tr?i ơi! Nh? Tr?i! Cầu Tr?i sống thì ăn cơm Tr?i, uống nước Tr?i, chết thì nói: v? chầu Tr?i hoặc Tr?i kêu ai nấy dạ. Câu ca dao sau đây là một bằng cớ: "Lạy Tr?i mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm." ?a số ngư?i Việt Nam sống bằng nông nghiệp đã biết rõ được cơm no áo ấm là nh? ơn Tr?i. Biết có ?ức Chúa Tr?i nhưng không th? Tr?i cho đúng cách là đáng tiếc. Biết ơn Tr?i nhưng không biết làm thể nào cho đẹp lòng Tr?i là đi?u đáng thương. Như vậy ngư?i Việt Nam nên quay v? th? phượng ?ức Chúa Tr?i theo cách Ngài chỉ dẫn qua ?ạo Tin Lành là hợp tình, hợp lẽ và cần thiết lắm thay.

catsu
01-21-2006, 09:17 AM
cưng gi?i qua' , bx thich' cưng viêt' nhưng bài như vạy , củm ơn nghen

VietLang
01-22-2006, 04:58 AM
Dzinh.

Những gì Dzinh tả v? đạo Tin Lành thật sự đó là Thiên Chúa Giáo chứ không phải Tin Lành.

?ạo Tin Lành, tiếng Anh g?i là "Protestant" là do một số ngư?i được Martin Luther King dẫn đầu vì không thần phục Giáo Hội La Mã (đứng đầu Công Giáo La Mã, được g?i tắt là Công Giáo). Giữa "Roman Catholic" và "Protestant" có cuộc thánh chiến với nhau kéo dài 30 năm tr?i và chia Âu Châu làm hai vào th?i Trung Cổ.

?ạo Tin Lành không tin vào ngôi vị của ?ức Giáo Hoàng, mà chỉ tin vào Thánh Kinh, th? Chúa Giê-Su và Thượng ?ế.

tinhgiomay
01-25-2006, 04:38 AM
Cúi cùng là Công giáo hay tin lảnh

hilight27
02-23-2006, 05:39 AM
chào tất cả,

Tui xin có vài l?i thế này. Thật ra cả 2 ông đ?u nói không sai và tất cả đ?u đúng chỉ có hiểu lầm lẫn nhau.
Khi mở đầu nói v? Mỹ sự khám phá và hình thành của Châu Mỹ Dzinh có nói đến đạo TL hình thành trước đó 200 năm vậy vào khoảng sau năm 1000 nên không thể phủ quyết đi?u Dzinh nói. Tuy nhiên ông Dzinh quá khoái khoe lập luận và kiến thức dẫn đến ngư?i đ?c không biết gì nếu là ngư?i ngoài.
Bổ sung thêm 1 đi?u là 2 đạo công giáo và TL là 2 đạo nhưng v? cơ bản giáo lý và nhi?u thứ giống nhau tuy nhiên 1 cuồn sách 2 ngư?i đ?c và hiểu khác nhau thôi. Nói vậy chắc rõ hơn chút đỉnh

hilight27
02-23-2006, 05:44 AM
Mà khoan có cái này muốn h?i thử nha. Sao bải của Dzinh y giống y bải của Mục Sư Nguyễn Văn Huệ trên trang www.mucsu.net.
Bài đó có bản quy?n không dậy

Nguyễn Xuân Hi?n

hilight27
02-23-2006, 05:47 AM
Muốn tìm hiểu thêm có thể vào trang này nè. H? tôn tr?ng bản quy?n (repost)
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=263615
Ở đó có đầy đủ luôn kh?i phải đ?c cái giả mạo......

Vang Trang Dem
02-23-2006, 06:14 AM
hilight27 - Cái trên là do Dzinh sưu tầm và post vào đây chứ không phải là Dzinh lập luận và viết ra cho nên việc dẫn chứng cho sự việc bài đó viết đúng hay sai là đi?u không tránh kh?i - tiếc là VN chưa có mod cho mục này chỉ hy v?ng tất cả các member khi post những thông tin hay là một bài viết v? tôn giáo cũng nên xem xét bài đó có đúng hay không và có dẫn chứng nguồn rõ ràng để cho những ngư?i khác tham khảo :)

Chúc Hilight27 vui nhé :)

huynhcong
07-04-2010, 06:44 AM
"Đạo Tin Lành cho người Việt Nam" là 1 tài liệu chứng đạo đang được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Dzing sai ở chỗ không nói rõ điều này làm người ta hiểu lầm đó là do Dzing viêt. Bạn Việt Lang ở trên nhầm lẫn tên người lãnh đạo phong trào cải chánh giáo hôi. Đó là Martin Luther chứ không phải là Martin Luther King. Ông sau này là người Mỹ lãnh đạo phong trào chống kỳ thị chủng tôc. Ông trước là người Đức lãnh đạo phong trào cải chánh giáo hội, thường được xem là người tiên phong hình thành Đạo Tin Lành.
Trong threat: "Các pác giúp em phân biệt tí", tôi đã trình bày 1 cách cơ bản sự khác nhau giữa Công Giáo và Tin Lành. Các bạn nào quan tâm có thể vào đó đọc. Và tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ các bạn.

huynhcong
07-04-2010, 06:46 AM
"Đạo Tin Lành cho người Việt Nam" là 1 tài liệu chứng đạo đang được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Dzing sai ở chỗ không nói rõ điều này làm người ta hiểu lầm đó là do Dzing viết. Bạn Việt Lang ở trên nhầm lẫn tên người lãnh đạo phong trào cải chánh giáo hội. Đó là Martin Luther chứ không phải là Martin Luther King. Ông sau này là người Mỹ lãnh đạo phong trào chống kỳ thị chủng tộc. Ông trước là người Đức lãnh đạo phong trào cải chánh giáo hội, thường được xem là người tiên phong hình thành Đạo Tin Lành.
Trong threat: "Các pác giúp em phân biệt tí", tôi đã trình bày 1 cách cơ bản sự khác nhau giữa Công Giáo và Tin Lành. Các bạn nào quan tâm có thể vào đó đọc. Và tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ các bạn.

free11
07-19-2010, 03:18 AM
Minh xin mươn mot bai viet cua mot cha tinh than gui ban
Dân tộc nào cũng có phong tục, truyền thống tốt đẹp tiền nhân để cho hậu thế học hỏi, noi theo. Kinh nghiệm sống đời được coi là khuôn vàng, thước ngọc, tóm gọn trong câu nói, truyền tụng nơi dân gian.

Truyền thống tôn giáo

Truyền thống tôn giáo là chứng nhân niềm tin sống động tiền nhân truyền lại. Là khôn ngoan thánh do các thánh nhân được Chúa mặc khải trên đường nên trọn lành. Quan trọng hơn nữa truyền thống chứa đựng Giao Ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Qua Giao Ước Thiên Chúa mặc khải về chính Ngài và tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Vì thế truyền thống là chân lí thánh giúp định hướng, soi sáng đường đi, dẫn Kitô hữu đến chân thiện mĩ.

Khôn ngoan thật

Không phải ai muốn hiểu, tuỳ tiện giải thích truyền thống sao cũng được, mà cần có học giả nghiên cứu, giải thích í nghĩa thâm sâu, của các truyền thống đức tin.

Khôn ngoan thánh giúp nên thánh, đưa đạo vào đời. Thanh tẩy lối sống, thánh hoá cuộc đời, trong sạch hoá xã hội nhờ vào sức mạnh Tin Mừng. Trái lại khôn ngoan thế gian dẫn đưa vào thế gian. Dựa vào khôn ngoan thế gian để giải thích Kinh Thánh là đưa đời vào đạo. Đưa đời vào đạo chính là lợi dụng tôn giáo để cầu lợi, ham danh, chiều theo xác thịt. Chiều theo xác thịt là từ bỏ thần khí. Xa lìa thần khí là lãnh đạo giả hình. Giả hình núp bóng tôn giáo làm việc trái bác ái, phản tình yêu. Việc tông đồ, bác ái, kiến thiết trở thành khí cụ thu góp tài chánh, lợi nhuận. Kết quả niềm tin trở thành gánh nặng, luật lệ trói buộc, gây khổ đau, hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn tín hữu.

Lãnh đạo giả hình dựa vào truyền thống mong trục lợi. Vì thế Đức Kitô nặng lời, công khai phê bình, nghiêm khắc chỉ trích kẻ lợi dụng niềm tin, làm điều tồi bại. Ngài mạnh mẽ chỉ trích kẻ bóp méo truyền thống, cố tình uốn nắn sao cho phần lợi nghiêng về họ. Ý tưởng sai trái, lừa đảo đến từ suy tính hơn thiệt của khối óc, của lòng tham. Đức Kitô xác định rõ, của cải, danh vọng không thể là bảo chứng cuộc đời. Chúng không ban bình an thật cho tâm hồn vì chúng là của hay hư nát.

Võ đoán

Mọi giải thích, diễn giải Kinh Thánh mà không tin Đức Kitô đều là giả hình. Học giả Kinh thánh không tin Chúa không thể là học giả chân chính. Nếu tin hãy vâng phục Giáo Hội. Thiếu vâng phục là chọn li khai, sống ngoài Giáo Hội do Đức Kitô sáng lập. Rao giảng Đức Kitô mà không tin Đức Kitô là kitô hữu giả hình. Lời giải thích của chúng phát xuất do tà tâm, đố kị và ghen tương. Giải thích Kinh Thánh chính danh cần Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Thần không hoạt động nơi kẻ không có lòng tin, nơi kẻ chủ trương sống chia rẽ và kéo bè, chia phe, lập nhóm.

Môi mép

Mục đích của Kitô hữu là cầu nguyện, cảm tạ, tôn vinh ca tụng Danh Chúa. Kẻ có tâm tính tà vạy lạm dụng ngôn từ nhà đạo của người Kitô hữu với mục đích khác. Môi mép họ cũng ca tụng, tôn vinh Chúa nhưng thực tâm không chút lòng thành.

Làm sao phân biệt chân, giả? Chánh đạo khác tà đạo ở hành động và lối sống. Chánh đạo lời rao giảng đi chung với việc làm. Chính đạo dậy yêu thương, sống yêu thương, sẵn sàng tha thứ, chậm phê bình.

Tà đạo nói về hoà bình, công lí, sản phẩm do chính họ tạo ra. Tà đạo coi nhẹ mạng sống mọi người. Tà đạo giả dạng kêu gọi thống hối để nhận dạng, sau đó âm thầm tìm cách triệt hạ, thủ tiêu.

Vô giá trị

Ma quỉ là cha kẻ gian dối. Vì thế chúng ta có thể xác quyết, khẳng định, mà không sợ sai lầm. Không lời giải thích Kinh Thánh nào của kẻ vô thần xác thực, đáng tin cậy, vì bản chất là vô thần. Vô thần không tin có Thánh Thần. Giải thích Kinh Thánh mà không có Thánh Thần hướng dẫn thì lời giải thích kia phải do tà thần hướng dẫn. Tà đạo không thể nào giải thích đúng đắn chính đạo. Ra công tìm hiểu Kinh Thánh mà không tin thờ Chúa sẽ trở thành kẻ tin thờ ma quỉ. Tin ma quỉ sẽ tôn thờ những gì thuộc về chúng. Tà đạo không chung đường với chính đạo vì thế lãnh đạo tà giáo thường tìm cách bách hại, ngăn cản chính đạo.

Yêu truyền thống

Đức Kitô yêu quí, tôn trọng truyền thống. Ngài đả kích kẻ lạm dụng truyền thống để thủ lợi. Vì yêu quí, Ngài công khai bảo vệ truyền thống. Trở thành người đối nghịch với giới lãnh đạo giả hình làm điều bất công, hại luân thường, đạo lí. Biết rõ giới lãnh đạo thù ghét, bách hại. Đức Kitô không chùn bước, không nhẹ lời nhưng mạnh miệng phản đối.

Ngài đưa ra cách sống chân thật phát xuất từ tấm lòng chân thành, từ con tim yêu mến. Kết hợp với tình yêu Chúa là tình yêu trọn hảo, tốt lành nhất. Chỉ những hành động phát xuất, hướng dẫn bởi tình yêu chân chính mới giúp con người tiến trên đường lành thánh. Con đường này đòi thực thi bác ái, yêu thương, sống thuận hoà, hay tha thứ và giầu tình thương. Để làm được điều này lãnh đạo tôn giáo cần sống khiêm nhường, vâng phục Giáo Hội Chúa nơi trần gian.

Đời sống thánh thiện là cách duy nhất mang bình an thật cho tâm hồn. Chúa là Đấng duy nhất giúp ta sống thánh thiện, sống yêu thương. Ngoài Ngài ra không thế lực nào có thể thay thế.
Có đôi dong xin chia se cung cac ban.

free11
07-19-2010, 03:23 AM
À quên ý minh nói giáo hội ở đây là Giáo Hội Công Giáo.

huynhcong
12-31-2010, 04:52 AM
Tưởng Free 11 đã thông suốt về vấn đề này rồi, nhưng khi vào đây, thấy Free 11 KHÔNG MUỐN HIỂU, tiếp tục gửi lại 1 bài viết nguy hiểm của người cha tinh thần của mình, nên tôi xin phép copy lại phần phân tích của tôi. Hôm nào có điều kiện sẽ trở lại để phân tích từng điều trong bài viết này:
"Lâu lâu vào đây cũng thấy hay hay, đọc bài viết của người cha tinh thần của Free, mình thấy tiếc cho bạn. Bạn có thể hiểu những lý luận cao siêu và những từ ngữ vừa triết học vừa thần học của bài viết mà lại không chịu hiểu những lời rất đơn giản của Kinh Thánh. Người ta thường hay viện dẫn những câu khó hiểu của Kinh Thánh để cho rằng Kinh Thánh hoàn toàn khó hiểu, phải cần có những nhà nghiên cứu dạy cho, suy nghĩ giùm cho. Đành rằng có những câu Kinh Thánh đòi hỏi những nỗ lực nghiên cứu, nhưng những câu Kinh Thánh mà tôi nêu ở những phần trên hoàn toàn không khó hiểu chút nào! Chúng ta không hiểu vì chúng ta KHÔNG MUỐN hiểu mà thôi!
Bài viết mà bạn Free giới thiệu còn nguy hiểm ở chỗ xen lẫn những điều đúng và sai một cách tinh vi đến nỗi người đọc không phân biệt được. Bạn nói thế này thì hoàn toàn đúng: "Mọi giải thích, diễn giải Kinh Thánh mà không tin Đức Kitô đều là giả hình. Học giả Kinh thánh không tin Chúa không thể là học giả chân chính". Nhưng từ đây mà đưa đến hệ quả: "Nếu tin hãy vâng phục Giáo Hội" thì sai! Vì CHÚA không phải là Giáo Hội và Giáo Hội càng không phải là CHÚA!
Một trong những điểm nhấn mạnh của bài viết là vấn đề "truyền thống". Bài viết hô hào tôn trọng truyền thống để mong người khác tôn trọng truyền thống của giáo hội và gán ghép một cách không căn cứ cho rằng Đức Kitô yêu quí, tôn trọng truyền thống (!). Chúa Jesus chỉ tôn trọng Kinh Thánh, chứ Ngài không tôn trọng truyền thống. Câu nói của Chúa trong bài viết thứ nhì của tôi dễ hiểu hơn nhiều so với bài viết của người cha tinh thần của bạn: "Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
'Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân' " (Mat-thêu 15,6-9), thế nhưng rất tiếc bạn lại không chịu hiểu! Ước gì...!"

huynhcong
12-31-2010, 04:57 AM
Xin mời tiếp tục thảo luận nhé!