PDA

View Full Version : Máu C? - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:06 PM
Máu C?

Sắc biếc chen lừng dáng huyết tươi,
Lênh lang tuôn ánh thái dương cư?i,
Dưới c?, hồn nh? tràn như biển,
Trí rộng muôn sông, chấp vạn ngư?i.

Sức mạnh nào ngăn ? chí ta,
Gươm thần khi ngứa máu xông pha?
Một đi -- cái chết nghìn thu nhẹ,
Hát trước câu: "Không trở lại nhà."

Giang sơn một thuở lầm tro bụi,
Kiếp sống vinh gì nợ hắc nô?
Kiếp sống vinh gì, khi thế hội
?ã xoay nghiêng ngửa móng cơ đồ?

Ngựa không thèm nhớ đồng xanh cũ,
Ta há mơ gì chút gió quê?
C? (...) tuôn ra bao máu đ?
Ghi câu non biển: Chết không v?!