PDA

View Full Version : Diễn ?àn Việt NhímVietLang
01-14-2005, 05:07 PM
Chúng tôi tạm th?i làm cái diễn đàn này cho bà con tham dự.

Vì nó là diễn đàn tạm, nó sẽ không có nhi?u thứ linh tinh như những diễn đàn khác.

Nếu không có gì trở ngại, đến giữa tháng tới chúng tôi sẽ upgrade lên 1 diễn đàn ngon lành hơn :)