PDA

View Full Version : Làm lại phần lời nhạc và nghe nhạc online



VietLang
12-09-2005, 10:34 PM
Mãi đến hôm nay chúng tôi mới có th?i gian để làm lại phần l?i nhạc. Không những cố gắng hoàn thành việc cho vào trên mư?i ngàn (10 ngàn) l?i nhạc, chúng tôi cũng đồng th?i kèm chung với những bài hát để các bạn có thể vừa xem l?i vừa nghe nhạc giống như trước kia.

Vì phải làm lại tất cả, chúng tôi phải xóa gần 8 ngàn bài chúng tôi hiện có để bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại mà nói, chúng tôi không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt (hy v?ng trước khi Tết đến).

Có ý kiến hoặc thắc mắc thì vào đây:
http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=5828