PDA

View Full Version : Upgrade Động NhímVietLang
12-03-2005, 03:19 AM
VL vừa mới upgrade ?ộng Nhím từ vB 3.5.0 lên 3.5.1 M?i việc bình thư?ng, không có gì trở ngại mặc dù sửa ba cái giao diện chẳng dễ chúc nào.

Chúc tất cả vui vẻ :)

CVAdmin
12-05-2005, 10:19 PM
Sao CVA h?ng thấy thay đổi gì hết vậy bro?? :D... it looks almost the same... :D :D... bro upgrade script hay mấy cái design layout???

VietLang
12-06-2005, 11:45 PM
Sao CVA h?ng thấy thay đổi gì hết vậy bro?? :D... it looks almost the same... :D :D... bro upgrade script hay mấy cái design layout???
Chỉ là cập nhật cho được bảo mật (security updates) chứ đâu phải major version update mà bro đòi có sự thay đổi nhi?u? Nó cũng giống như phpBB 2.0.16 upgrade lên 2.0.17 dzị đó mà.

VietLang
12-08-2005, 08:01 PM
?úng thiệt là làm biếng hại thân :D

Vào ngày 1 tháng 11, Jelsoft cho ra phiên bản mới của vBulletin 3.5.1 với một vài thay đổi nho nh? cũng như sữa chữa vài nơi có thể bị phá để diễn đàn được bảo mật hơn. VL làm biếng không chịu upgrade, mãi đến gần 1 tuần trước mới chịu. Nào ng?, ngày hôm kia Jelsoft cho ra phiên bản vBulletin 3.5.2. Phiên bản này cũng như phiên bản trước, sửa chữa một vài nơi và thêm một chức năng cho Skype. Skype giống như Yahoo Messenger, AIM, MSN v.v. dành cho những ai có account của Skype thì có thể cho vào trong diễn đàn. Tóm lại chẳng có gì lớn lao.

Mỗi khi upgrade thì cái skin cũng phải được sửa lại cho đúng với codes mới. ?ộng Nhím dùng 3 cái giao diện khác nhau, mà cái nào cũng cần sửa, kết quả là VL trong vòng 1 tuần lễ phải sửa 3 cái skins, mỗi cái 2 lần, mỗi lần khoảng từ 4 - 6 nơi khác nhau cho mỗi skin.

Oải ... :D

CVAdmin
12-09-2005, 09:01 AM
Ai biểu bro siêng wa'... dzành làm hết chi... rồi than oải... :D... CVA tính weekend rảnh upgrade ?N lên VBulletin 3.5.2... nhưng mà bro dzành làm hết gòi... bây gi? h?ng biết làm gì... đi nhím ngưỜi đẹp tiếp... :lol:... anyway thanks bro! :D