PDA

View Full Version : Spam Động Nhím và hội viên bị khóa accountVietLang
10-08-2005, 07:53 PM
Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là cấm không được Spam.

Nếu có hội viên nào phạm phải sẽ bị khóa account mà không cần thông báo trước. Nhẹ thì bị khóa account một tháng, nặng thì vĩnh viễn.

Xin đ?c Nội Quy (http://www.vietnhim.com/dongnhim/announcement.php?f=10&announcementid=1) để biết rõ thêm chi tiết.

Lần đầu tiên sẽ bị khóa trong vòng 2 tuần, lần thứ nhì thì bị một tháng và lần thứ ba thì sẽ bị vĩnh viễn. Các Moderators và Super Moderators đã được thông báo chi tiết v? việc này.