PDA

View Full Version : câu đố khó nèthaothekinh
10-02-2005, 11:45 AM
ai có thể tính được có tất cả bao nhiêu số gồm 9 chữ số khác nhau chia hết cho 11... :D :D :D :D

Tran Nguyen Tri
10-03-2005, 05:44 AM
Kết quả: 81818181

caynhalavuon
10-04-2005, 02:24 AM
ghê dzạ ta
theo tui thì 00000000000000000000000

Tran Nguyen Tri
10-04-2005, 09:01 AM
ghê dzạ ta
theo tui thì 00000000000000000000000

Hi hì, làm một phép tính đơn giản thui mà Cây khô :tongue2: :tongue2:

caynhalavuon
10-05-2005, 01:23 AM
chương trình đang chạy sắp ra kết quả CPU chạy 199% sắp cháy rồi

manlyforever
10-05-2005, 01:59 AM
Hic ! đố gì mà khó thế

Ánh Sao Đêm
10-08-2005, 11:00 AM
Chẳng hiểu câu đố nói gì làm sao mà giải hả ch?i?