PDA

View Full Version : conver video file from .exe to .mkvviet nguyen
02-16-2014, 12:51 PM
Xin hỏi các bạn ở đây có ai biết cách convert video file từ dạng exe đến dạng mkv không. Tui tìm trên internet, làm theo cách họ chỉ dẫn nhưng không thành công. Xin cám ơn nhiều và xin nhờ các cao thủ chỉ dẫn cho.