PDA

View Full Version : đố bạnanfan
09-20-2005, 06:14 PM
Các bạn giải thích giùm
4 + 3 = 12 (phép cộng)

HuynhTieuTho
09-20-2005, 06:15 PM
4 + 3 lan 4 thì bang 12

4+4 = 8 + 4 = 12

anfan
09-20-2005, 11:47 PM
ko đúng đâu cô bé ơi!

Tran Nguyen Tri
09-21-2005, 04:06 AM
Các bạn giải thích giùm
4 + 3 = 12 (phép cộng)

False :tongue2:

phieudu
09-21-2005, 09:17 AM
4 + 3 lan 4 thì bang 12

4+4 = 8 + 4 = 12

Có si nghĩ, nhung mà trật lất, cho khuyến khích 2 điểm.
You mean 4+4+4=12 ??

anfan
09-21-2005, 05:35 PM
trả l?i đây :
4 là tứ
3 là tam
tứ cộng tam dịch ngược tám cộng tư .như vậy 8+4=???

:-)

HuynhTieuTho
09-21-2005, 05:40 PM
chí mén
ý lộn chí lý

Ánh Sao Đêm
09-21-2005, 06:23 PM
Theo "?ịnh Lý" của PD thì sau này sẽ những công thức: 34 = 43 = 84 :lol:
ka ka ka........ chí ní....... :lol: