PDA

View Full Version : tìm ???anfan
09-18-2005, 09:11 PM
?ố các bạn tìm thấy chổ đối nghịch nhau ??
See : http://vietnamnet.vn/giaoduc/2005/09/488820/

Ánh Sao Đêm
09-20-2005, 05:49 PM
Ông này có cần đố như dzị ko nè? đ?c mệt lắm hi hi hi
?ố câu khác đi ông

anfan
09-20-2005, 06:10 PM
vậy để tôi trả l?i luôn :
Cái bài viết có tựa là :
Du h?c sinh 322 tại Australia kêu cứu.
Nhưng các bạn nhìn cái banner quảng cáo phía trên đi-)

Ánh Sao Đêm
09-20-2005, 06:12 PM
hi hi hi hiểu rùi hih ihi