PDA

View Full Version : Sóng gió xung quanh một bài ph?ng vấn ông NguyễnVDA_ClubV
01-25-2005, 09:33 PM
Cali Today News - Trên báo Thanh Niên số Xuân Aát Dậu có bài báo với tựa đ? “Oâng Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng…?

Bài báo này đang tạo ra sóng gió từ nhi?u phiá… từ trong nước cho đến hải ngoại.

?ể độc giả tìm hiểu v? chuyện này, chúng tôi trích đăng lại (1) bài viết trên báo Thanh Niên từ trong nước (2) các bài viết và phản ứng tại hải ngoại (3) thư của ông Nguyễn Cao Kỳ gửi Tổng biên tập báo Thanh Niên và chính quy?n Việt Nam…

Thật hư câu chuyện thế nào?

Chắc chắn th?i gian sẽ có nhi?u chi tiết mới và Cali Today sẽ cập nhật cho qúy độc giả khi nhận được tin tức mới.


Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng...

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng mi?n Nam, báo Thanh Niên đã ph?ng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó tổng thống chính quy?n Sài Gòn. Ông Kỳ trao đổi rất thẳng thắn...*

- Ông có thể nói gì v? sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam?

- Tôi đã nói từ năm 1973 v? việc mi?n Bắc sẽ chiến thắng! Ngay sau Hiệp định Paris, t? Newsweek đã ph?ng vấn tôi cả một trang cuối. Sau khi đặt vấn đ? này n?, h? h?i: "Sau khi ngư?i Mỹ rút đi, m?i chuyện sẽ nhB?i gian sẽ có nhi?u chi tiết mới và Cali Today sẽ cập nhật cho qúy độc giả khi nhận được tin tức mới.


Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng...

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng mi?n Nam, báo Thanh Niên đã ph?ng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó tổng thống chính quy?n Sài Gòn. Ông Kỳ trao đổi rất thẳng thắn...*

- Ông có thể nói gì v? sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam?

- Tôi đã nói từ năm 1973 v? việc mi?n Bắc sẽ chiến thắng! Ngay sau Hiệp định Paris, t? Newsweek đã ph?ng vấn tôi cả một trang cuối. Sau khi đặt vấn đ? này n?, h? h?i: "Sau khi ngư?i Mỹ rút đi, m?i chuyện sẽ như thế nào?". Tôi trả l?i: "Cộng sản sẽ tấn công". H?i: "Bao lâu nữa?". Tôi đáp: "Sau hai năm". "Khi đó m?i chuyện sẽ như thế nào?". Tôi trả l?i: "Mi?n Nam sẽ tan rã". Tôi không nói thua, mà nói là tan rã. Sau đó h? h?i ông Bunker - ?ại sứ Mỹ, ông ấy nói tránh đi rằng ngư?i Mỹ đã để lại cho mi?n Nam cả một đội quân hơn một triệu ngư?i, sẽ không có chuyện thua. Newsweek h?i đến ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Thiệu nói rằng vì tôi ghen ghét nên nói bậy! Nhưng cuối cùng thực tế đã diễn ra đúng như thế!

- Vì sao ông cho rằng ông Thiệu và thuộc hạ sẽ không "giữ" n thế nào?". Tôi trả l?i: "Cộng sản sẽ tấn công". H?i: "Bao lâu nữa?". Tôi đáp: "Sau hai năm". "Khi đó m?i chuyện sẽ như thế nào?". Tôi trả l?i: "Mi?n Nam sẽ tan rã". Tôi không nói thua, mà nói là tan rã. Sau đó h? h?i ông Bunker - ?ại sứ Mỹ, ông ấy nói tránh đi rằng ngư?i Mỹ đã để lại cho mi?n Nam cả một đội quân hơn một triệu ngư?i, sẽ không có chuyện thua. Newsweek h?i đến ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Thiệu nói rằng vì tôi ghen ghét nên nói bậy! Nhưng cuối cùng thực tế đã diễn ra đúng như thế!

- Vì sao ông cho rằng ông Thiệu và thuộc hạ sẽ không "giữ" nổi mi?n Nam?

- Vì tôi biết rất rõ ràng v? cái g?i là những ngư?i chỉ huy, những ông tướng lĩnh mi?n Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.

- Là ngư?i từng tham gia cuộc chiến, ông có đi?u kiện nhìn thấy rõ đi?u đó?

- Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan tr?ng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Q1i mi?n Nam?

- Vì tôi biết rất rõ ràng v? cái g?i là những ngư?i chỉ huy, những ông tướng lĩnh mi?n Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.

- Là ngư?i từng tham gia cuộc chiến, ông có đi?u kiện nhìn thấy rõ đi?u đó?

- Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan tr?ng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội mi?n Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mư?i ông thì đến mư?i một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, mi?n Bắc (*) có trang bị quân số, vũ khí không kém gì, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhi?u kinh nghiệm chiến trư?ng, được cấp dưới tin cậy và kính tr?ng v? nhân cách, đó là sự hơn hẳn.

- Quân đội Sài Gòn trước đây h?c chiến thuật, chiến lược quân sự của ai? Ông thấy thế nào v? cách đánh của quân giải phóng?

- V? chiến lược, chi%Buân đội mi?n Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mư?i ông thì đến mư?i một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, mi?n Bắc (*) có trang bị quân số, vũ khí không kém gì, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhi?u kinh nghiệm chiến trư?ng, được cấp dưới tin cậy và kính tr?ng v? nhân cách, đó là sự hơn hẳn.

- Quân đội Sài Gòn trước đây h?c chiến thuật, chiến lược quân sự của ai? Ông thấy thế nào v? cách đánh của quân giải phóng?

- V? chiến lược, chiến thuật, trước chúng tôi h?c ngư?i Pháp, sau h?c theo Mỹ, nhưng h?c theo sách nào cũng thế thôi, có trận đánh nào giống trận nào đâu, vấn đ? là kinh nghiệm chiến trư?ng. Tôi tin ngư?i mi?n Bắc chiến thắng là do kinh nghiệm và tài năng của h? chứ không phải là vì h?c theo sách của Trung Quốc hay Nga Xô gì cả!

- Ông nói gì v? vai trò của ngư?i Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam?

- (Cư?i) Ngư?i Mỹ ấy à? Tôi đã warning (cảnh báo) từ lâu v? cách đánh của các ông ấy. Nhưng tất cả như “nước đổ lá khoai? thôi. ?ánh theo kiểu Mỹ là sử dụng vũ khí không có limit (giới hạAn thuật, trước chúng tôi h?c ngư?i Pháp, sau h?c theo Mỹ, nhưng h?c theo sách nào cũng thế thôi, có trận đánh nào giống trận nào đâu, vấn đ? là kinh nghiệm chiến trư?ng. Tôi tin ngư?i mi?n Bắc chiến thắng là do kinh nghiệm và tài năng của h? chứ không phải là vì h?c theo sách của Trung Quốc hay Nga Xô gì cả!

- Ông nói gì v? vai trò của ngư?i Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam?

- (Cư?i) Ngư?i Mỹ ấy à? Tôi đã warning (cảnh báo) từ lâu v? cách đánh của các ông ấy. Nhưng tất cả như “nước đổ lá khoai? thôi. ?ánh theo kiểu Mỹ là sử dụng vũ khí không có limit (giới hạn), chẳng hạn chỉ có vài con chuột, con cáo chạy ngoài cổng đồn, h? có thể bắn ra cả trăm quả pháo. Sống với h? lâu tôi biết, ngư?i Mỹ vốn tính không kiên nhẫn, làm gì phải được ngay. Trong chiến tranh Việt Nam, mi?n Bắc (*) đã thắng vì không để cho ngư?i Mỹ giải quyết chiến trư?ng một cách nhanh chóng. Tôi cũng phải nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh này, th?i gian đầu, ngư?i Mỹ cho chúng tôi những vũ khí rất lạc hậu như cây súng trư?ng M1 bắn phát một, trong khi quân giải phóng đã có AK47. Giai đoạn sau, h? trang bị cho chúng tôi tốt hơn nhi?u, nhưng không giống như sự viện trợ của Trung Qu%En), chẳng hạn chỉ có vài con chuột, con cáo chạy ngoài cổng đồn, h? có thể bắn ra cả trăm quả pháo. Sống với h? lâu tôi biết, ngư?i Mỹ vốn tính không kiên nhẫn, làm gì phải được ngay. Trong chiến tranh Việt Nam, mi?n Bắc (*) đã thắng vì không để cho ngư?i Mỹ giải quyết chiến trư?ng một cách nhanh chóng. Tôi cũng phải nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh này, th?i gian đầu, ngư?i Mỹ cho chúng tôi những vũ khí rất lạc hậu như cây súng trư?ng M1 bắn phát một, trong khi quân giải phóng đã có AK47. Giai đoạn sau, h? trang bị cho chúng tôi tốt hơn nhi?u, nhưng không giống như sự viện trợ của Trung Quốc hay Nga Xô cho mi?n Bắc (*), "ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của ngư?i Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê.

- Ông nghĩ sao nếu những ý kiến này được công khai? Những ngư?i cùng "chiến tuyến" với ông khi ấy bây gi? sẽ phản ứng thế nào v? phát biểu của ông?

- Tôi nói dưới góc độ quân sự, cái nhìn của một ngư?i lính, tôi cũng không đại diện cho chính quy?n mi?n Nam, vì tôi trở thành thư?ng dân từ năm 1971, trước khi cuộc chiến kết thúc. ?ây là câu chuyện của quá khứ, nh%1c hay Nga Xô cho mi?n Bắc (*), "ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của ngư?i Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê.

- Ông nghĩ sao nếu những ý kiến này được công khai? Những ngư?i cùng "chiến tuyến" với ông khi ấy bây gi? sẽ phản ứng thế nào v? phát biểu của ông?

- Tôi nói dưới góc độ quân sự, cái nhìn của một ngư?i lính, tôi cũng không đại diện cho chính quy?n mi?n Nam, vì tôi trở thành thư?ng dân từ năm 1971, trước khi cuộc chiến kết thúc. ?ây là câu chuyện của quá khứ, nhắc lại để mà hiểu lịch sử thôi. Tôi nghĩ rằng m?i ngư?i đ?u muốn khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Phải cùng nhau xây dựng đất nước này, tôi cũng muốn như vậy và không ngại gì cả! Tôi xin làm ngư?i quảng bá đất nước Việt Nam!Trong chuyến v? thăm quê cuối năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ đi cùng chủ tịch của hai tập đoàn kinh tế Mỹ là Andy Dye (một trong 4 doanh nghiệp hàng đầu thế giới v? xây dựng, quản lý sân golf) và Three (chuyên thiết kế, xây dựng sân golf và khách sạn cao cấp) đến tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Tại khu du lịch Tuần Châu (QuFc lại để mà hiểu lịch sử thôi. Tôi nghĩ rằng m?i ngư?i đ?u muốn khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Phải cùng nhau xây dựng đất nước này, tôi cũng muốn như vậy và không ngại gì cả! Tôi xin làm ngư?i quảng bá đất nước Việt Nam!Trong chuyến v? thăm quê cuối năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ đi cùng chủ tịch của hai tập đoàn kinh tế Mỹ là Andy Dye (một trong 4 doanh nghiệp hàng đầu thế giới v? xây dựng, quản lý sân golf) và Three (chuyên thiết kế, xây dựng sân golf và khách sạn cao cấp) đến tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Tại khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh), với sự giới thiệu của ông Nguyễn Cao Kỳ, lãnh đạo hai tập đoàn nói trên đã ký hợp đồng xây dựng tại đảo Tuần Châu một sân golf 36 lỗ trị giá 450 triệu USD. Trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Kỳ tâm sự: "Còn chút sức lực nào, tôi muốn góp vào việc xây dựng đất nước; trước hết tôi xin tự nguyện làm ngư?i quảng bá cho Việt Nam!".Nói thêm v? chuyện sân golf, ông Kỳ bảo: "Nhi?u ngư?i Mỹ vẫn chưa hiểu Việt Nam, h? không nghĩ rằng Việt Nam ta là một xứ sở hết sức tươi đẹp, con ngư?i thì hòa hiếu, vì vậy khi sang đây h? thích lắm. ?ừng nghĩ tôi thích đánh golf r%1ng Ninh), với sự giới thiệu của ông Nguyễn Cao Kỳ, lãnh đạo hai tập đoàn nói trên đã ký hợp đồng xây dựng tại đảo Tuần Châu một sân golf 36 lỗ trị giá 450 triệu USD. Trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Kỳ tâm sự: "Còn chút sức lực nào, tôi muốn góp vào việc xây dựng đất nước; trước hết tôi xin tự nguyện làm ngư?i quảng bá cho Việt Nam!".Nói thêm v? chuyện sân golf, ông Kỳ bảo: "Nhi?u ngư?i Mỹ vẫn chưa hiểu Việt Nam, h? không nghĩ rằng Việt Nam ta là một xứ sở hết sức tươi đẹp, con ngư?i thì hòa hiếu, vì vậy khi sang đây h? thích lắm. ?ừng nghĩ tôi thích đánh golf rồi quảng bá cho golf; ngư?i ta đến đánh golf là mang ti?n mặt đến cho mình, sau đó là vào đầu tư dự án. Nh? như Singapore, h? còn có 30 sân, chứ ở Thái Lan gần 300 sân. Nước h? sao đẹp bằng xứ mình, nhưng ta bây gi? mới có 7 sân là quá ít".
(*) Cách dùng từ của ông Nguyễn Cao Kỳ, hàm ý chỉ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng mi?n Nam - Thanh Niên


ông Nguyễn Cao Kỳ lại lên tiếng chê bai tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa

Tin SBTN - Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, trong một cuộc ph?ng vấn dành cho t? báo Thanh Niên phát hành ở trong nước lại đưa ra một l?i tuyên bố có tính cách xúc phạm, gây phẫn nộ cho ngư?i Việt tại hải ngoại, khi nói rằng "Quân đội mi?n Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống kiêm tổng tư lệnh trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mư?i ông thì đến mư?i một ông tham sống sợ chết!"

Cuộc ph?ng vấn này, dưới nhan đ? "Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng..." được thực hiện nhân chuyến v? thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Nguyễn Cao Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái, và ngay sau khi ông Kỳ đưa hai nhà doanh nghiệp Mỹ là Andy Dye và Three đến khu du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Việt Nam, ký hợp đồng xây dựng tại đảo Tuần Châu một sân golf 36 lỗ trị giá 450 triệu Mỹ kim. Trong cuộc ph?ng vấn, nhân nói v? sự kết thúc Chiến Tranh Việt Nam, ông Kỳ cho biết rằng ông "đã nói từ năm 1973 v? việc mi?n Bắc sẽ chiến thắng." Ông Kỳ nhắc lại một cuộc ph?ng vấn mà ông đã thực hiện với tuần báo Newsweek của Mỹ ngay sau khi Hiệp ?ịnh Ba Lê được ký kết vào tháng Giêng năm 1973. ?áp câu h?i của Newsweek v? chuyện gì sẽ xảy ra cho mi?n Nam Tự Do một khi ngư?i Mỹ rút đi sau Hiệp ?ịnh Ba Lê, ông Kỳ trả l?i rằng "cộng sản sẽ tấn công" và rồi "mi?n Nam sẽ tan rã."

Ông Kỳ lưu ý là ông đã không dùng từ ngữ "thua" mà dùng từ ngữ "tan rã" trong cuộc ph?ng vấn đó. ?ược h?i căn cứ vào đâu mà ông dám cả quyết rằng Tổng Thống Thiệu và các sĩ quan quân đội Cộng Hòa sẽ không thể nào giữ nổi mi?n Nam Việt Nam, Ông Kỳ trả l?i rằng bản thân ông biết rõ ràng v? những tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chẳng ai có tài đức gì mà "toàn là những vị ăn chơi phè phỡn."

Chính vì thế mà vẫn theo l?i ông Kỳ, khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn vì quân lực Mỹ không còn đứng sau lưng để hỗ trợ nữa thì các tướng lãnh mi?n Nam lộ rõ bản chất và khả năng yếu kém của mình. ?ó cũng là lý do tại sao mà ông Kỳ đã lên tiếng chê bai thậm tệ các tướng lãnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân đội mà ông đã phục vụ từ khi mới nhập ngũ theo h?c Khóa 1 Sĩ Quan Nam ?ịnh hồi đầu thập niên 1950 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông dùng trực thăng quân sự của quân đội đó để bay thẳng ra Hạm ?ội 7 của Mỹ đang đậu ngoài khơi mi?n Nam Việt Nam trên đư?ng di tản sang Mỹ. Trong dịp này ông cũng đã nịnh bợ những lãnh tụ Cộng sản khi nói rằng Cộng sản chiến thắng là do kinh nghiệm và tài năng của h? chứ không phải là vì h?c theo sách của Trung Quốc hay Nga Xô gì cả! Ông Kỳ cũng tiết lộ với ký giả của t? Thanh Niên rằng trong th?i gian đầu của cuộc Chiến Tranh Việt Nam tức là từ 1959 tới 1968 là năm xảy ra biến cố Tết Mậu Thân, Mỹ đã cung cấp cho quân đội của Việt Nam Cộng Hòa những vũ khí "rất lạc hậu" như cây súng trư?ng Garant M-1 bắn phát một trong khi ngay cả du kích Việt Cộng đã có loại tiểu liên Tiệp Khắc tối tân AK-47. Ông Kỳ cho biết tiE1i quảng bá cho golf; ngư?i ta đến đánh golf là mang ti?n mặt đến cho mình, sau đó là vào đầu tư dự án. Nh? như Singapore, h? còn có 30 sân, chứ ở Thái Lan gần 300 sân. Nước h? sao đẹp bằng xứ mình, nhưng ta bây gi? mới có 7 sân là quá ít".
(*) Cách dùng từ của ông Nguyễn Cao Kỳ, hàm ý chỉ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng mi?n Nam - Thanh Niên


ông Nguyễn Cao Kỳ lại lên tiếng chê bai tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa

Tin SBTN - Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, trong một cuộc ph?ng vấn dành cho t? báo Thanh Niên phát hành ở trong nước lại đưa ra một l?i tuyên bố có tính cách xúc phạm, gây phẫn nộ cho ngư?i Việt tại hải ngoại, khi nói rằng "Quân đội mi?n Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống kiêm tổng tư lệnh trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mư?i ông thì đến mư?i một ông tham sống sợ chết!"

Cuộc ph?ng vấn này, dưới nhan đ? "Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng..." được thực hiện nhân chuyến v? thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Nguyễn Cao Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái, và ngay sau khi ông Kỳ đưa hai nhà doanh nghiệp Mỹ là Andy Dye và Three đến khu du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Việt Nam, ký hợp đồng xây dựng tại đảo Tuần Châu một sân golf 36 lỗ trị giá 450 triệu Mỹ kim. Trong cuộc ph?ng vấn, nhân nói v? sự kết thúc Chiến Tranh Việt Nam, ông Kỳ cho biết rằng ông "đã nói từ năm 1973 v? việc mi?n Bắc sẽ chiến thắng." Ông Kỳ nhắc lại một cuộc ph?ng vấn mà ông đã thực hiện với tuần báo Newsweek của Mỹ ngay sau khi Hiệp ?ịnh Ba Lê được ký kết vào tháng Giêng năm 1973. ?áp câu h?i của Newsweek v? chuyện gì sẽ xảy ra cho mi?n Nam Tự Do một khi ngư?i Mỹ rút đi sau Hiệp ?ịnh Ba Lê, ông Kỳ trả l?i rằng "cộng sản sẽ tấn công" và rồi "mi?n Nam sẽ tan rã."

Ông Kỳ lưu ý là ông đã không dùng từ ngữ "thua" mà dùng từ ngữ "tan rã" trong cuộc ph?ng vấn đó. ?ược h?i căn cứ vào đâu mà ông dám cả quyết rằng Tổng Thống Thiệu và các sĩ quan quân đội Cộng Hòa sẽ không thể nào giữ nổi mi?n Nam Việt Nam, Ông Kỳ trả l?i rằng bản thân ông biết rõ ràng v? những tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chẳng ai có tài đức gì mà "toàn là những vị ăn chơi phè phỡn."

Chính vì thế mà vẫn theo l?i ông Kỳ, khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn vì quân lực Mỹ không còn đứng sau lưng để hỗ trợ nữa thì các tướng lãnh mi?n Nam lộ rõ bản chất và khả năng yếu kém của mình. ?ó cũng là lý do tại sao mà ông Kỳ đã lên tiếng chê bai thậm tệ các tướng lãnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân đội mà ông đã phục vụ từ khi mới nhập ngũ theo h?c Khóa 1 Sĩ Quan Nam ?ịnh hồi đầu thập niên 1950 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông dùng trực thăng quân sự của quân đội đó để bay thẳng ra Hạm ?ội 7 của Mỹ đang đậu ngoài khơi mi?n Nam Việt Nam trên đư?ng di tản sang Mỹ. Trong dịp này ông cũng đã nịnh bợ những lãnh tụ Cộng sản khi nói rằng Cộng sản chiến thắng là do kinh nghiệm và tài năng của h? chứ không phải là vì h?c theo sách của Trung Quốc hay Nga Xô gì cả! Ông Kỳ cũng tiết lộ với ký giả của t? Thanh Niên rằng trong th?i gian đầu của cuộc Chiến Tranh Việt Nam tức là từ 1959 tới 1968 là năm xảy ra biến cố Tết Mậu Thân, Mỹ đã cung cấp cho quân đội của Việt Nam Cộng Hòa những vũ khí "rất lạc hậu" như cây súng trư?ng Garant M-1 bắn phát một trong khi ngay cả du kích Việt Cộng đã có loại tiểu liên Tiệp Khắc tối tân AK-47. Ông Kỳ cho biết tiếp, trong th?i gian kể từ sau Tết Mậu Thân 1968 trở đi, ngư?i Mỹ đã trang bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa những vũ khí tốt hơn nhi?u nhưng không giống như sự viện trợ của Trung Quốc hay Nga Xô cho mi?n Bắc.

Ông còn than phi?n rằng vì ngư?i Mỹ lúc nào cũng đứng ra trước sân khấu làm "kép đẹp" cho nên dư luận thế giới dễ có khuynh hướng tin rằng cuộc Chiến Tranh Việt Nam, trên thực tế, là cuộc chiến tranh của riêng ngư?i Mỹ chứ không phải là của dân chúng và quân đội mi?n Nam Việt Nam. Ngoài chuyện chê bai thẳng thừng quân đội mà trước đây ông đã phục vụ và cũng nh? vào quân đội đó mà ông đã lên tới tột đỉnh danh v?ng với chức vụ chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức thủ tướng chính phủ của mi?n Nam Việt Nam hồi giữa thập niên 1960, ông Kỳ đã ca tụng hết l?i những lãnh tụ Cộng sản khi nói rằng quân đội mi?n Bắc quân số đầy đủ và được trang bị vũ khí tối tân, lại có rất nhi?u kinh nghiệm chiến trư?ng, được cấp dưới tin cậy và kính tr?ng, vân vân.

Ngược lại ông chê quân đội Mỹ là đánh vừa nhát gan vừa phí phạm đạn dược của h?, mà ông cho rằng ông đã từng cảnh cáo nhưng Hoa Kỳ vẫn không nghe. V? phản ứng của ngư?i Việt hải ngoại nhất là của những chiến hữu cũ từng cùng ông vào sinh ra tử trong cuộc chiến chống cộng năm nào, đối với những l?i phê bình thẳng thừng của ông v? quân đội mi?n Nam Việt Nam một khi bài ph?ng vấn này được công bố, ông Nguyễn Cao Kỳ cho biết ông "không ngại gì cả" vì ông chỉ nói dưới góc độ quân sự và qua cái nhìn của một ngư?i lính. Hơn nữa, ông nói ông đã trở thành thư?ng dân từ năm 1971, năm ông thôi không còn là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy ông nói khi phát biểu trong cuộc ph?ng vấn này, ông Kỳ không đại diện cho chính quy?n mi?n Nam mà tự coi mình là một công dân đang hành sử quy?n tự do phát biểu ý kiến riêng. Việt ki?u Nguyễn Cao Kỳ đã v? nước ba lần, lần đầu tiên ông đã đi nhi?u nơi trong nước và đã để cho Cộng sản Việt Nam dùng ông như một vũ khí tuyên truy?n rêu rao đư?ng lối của đảng Cộng sản. Hai lần sau ông v? âm thầm không kèn không trống, và hướng dẫn một số những ngư?i quen biết trước đây để v? tìm những dự án đầu tư tại Việt Nam. Ông từng tuyên bố là sẽ đi quảng bá cho Việt Nam trong các chương trình đầu tư để phát triển đất nước.

Phản ứng của các cựu quân nhân trước những l?i tuyên bố của ông Nguyễn Cao Kỳ

Nhật báo Ngư?i Việt đã thực hiện một cuộc ph?ng vấn chớp nhoáng nhi?u ngư?i trong giới cựu quân nhân để tìm hiểu phản ứng của h? v? những l?i tuyên bố của ông Nguyễn Cao Kỳ.

Ông Nguyễn Minh Chánh, cựu sĩ quan, chủ tịch hội ?i Hữu Biệt ?ộng Quân Nam Cali nói rằng chuyện ông Kỳ là chuyện dài nhân dân tự vệ. Từ trước đến nay ông vẫn t? ra một con ngư?i vô trách nhiệm, thiếu tư cách và l?i nói của ông không còn giá trị. Theo ông thì vì tham v?ng chính trị không được th?a mãn, ông Nguyễn Cao Kỳ đã phản bội lại tổ quốc, danh dự của tập thể và phát biểu rất thiếu trách nhiệm v? tinh thần chiến đấu của quân dân mi?n Nam. Ông Kỳ không còn xứng đáng là một con ngư?i trong xã hội hiện đại Việt Nam.

Cựu Thiếu Tướng Lê Minh ?ảo, nguyên tư lệnh Sư ?oàn 18 Bộ Binh, trung tâm trưởng Trung Tâm ?i?u Hợp Trung Ương nói rằng m?i ngư?i đ?u nhận thấy sự phản bội của ông ngày càng trầm tr?ng, tất cả đ?u đã qu%p, trong th?i gian kể từ sau Tết Mậu Thân 1968 trở đi, ngư?i Mỹ đã trang bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa những vũ khí tốt hơn nhi?u nhưng không giống như sự viện trợ của Trung Quốc hay Nga Xô cho mi?n Bắc.

Ông còn than phi?n rằng vì ngư?i Mỹ lúc nào cũng đứng ra trước sân khấu làm "kép đẹp" cho nên dư luận thế giới dễ có khuynh hướng tin rằng cuộc Chiến Tranh Việt Nam, trên thực tế, là cuộc chiến tranh của riêng ngư?i Mỹ chứ không phải là của dân chúng và quân đội mi?n Nam Việt Nam. Ngoài chuyện chê bai thẳng thừng quân đội mà trước đây ông đã phục vụ và cũng nh? vào quân đội đó mà ông đã lên tới tột đỉnh danh v?ng với chức vụ chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức thủ tướng chính phủ của mi?n Nam Việt Nam hồi giữa thập niên 1960, ông Kỳ đã ca tụng hết l?i những lãnh tụ Cộng sản khi nói rằng quân đội mi?n Bắc quân số đầy đủ và được trang bị vũ khí tối tân, lại có rất nhi?u kinh nghiệm chiến trư?ng, được cấp dưới tin cậy và kính tr?ng, vân vân.

Ngược lại ông chê quân đội Mỹ là đánh vừa nhát gan vừa phí phạm đạn dược của h?, mà ông cho rằng ông đã từng cảnh cáo nhưng Hoa Kỳ vẫn không nghe. V? phản ứng của ngư?i Việt hải ngoại nhất là của những chiến hữu cũ từng cùng ông vào sinh ra tử trong cuộc chiến chống cộng năm nào, đối với những l?i phê bình thẳng thừng của ông v? quân đội mi?n Nam Việt Nam một khi bài ph?ng vấn này được công bố, ông Nguyễn Cao Kỳ cho biết ông "không ngại gì cả" vì ông chỉ nói dưới góc độ quân sự và qua cái nhìn của một ngư?i lính. Hơn nữa, ông nói ông đã trở thành thư?ng dân từ năm 1971, năm ông thôi không còn là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy ông nói khi phát biểu trong cuộc ph?ng vấn này, ông Kỳ không đại diện cho chính quy?n mi?n Nam mà tự coi mình là một công dân đang hành sử quy?n tự do phát biểu ý kiến riêng. Việt ki?u Nguyễn Cao Kỳ đã v? nước ba lần, lần đầu tiên ông đã đi nhi?u nơi trong nước và đã để cho Cộng sản Việt Nam dùng ông như một vũ khí tuyên truy?n rêu rao đư?ng lối của đảng Cộng sản. Hai lần sau ông v? âm thầm không kèn không trống, và hướng dẫn một số những ngư?i quen biết trước đây để v? tìm những dự án đầu tư tại Việt Nam. Ông từng tuyên bố là sẽ đi quảng bá cho Việt Nam trong các chương trình đầu tư để phát triển đất nước.

Phản ứng của các cựu quân nhân trước những l?i tuyên bố của ông Nguyễn Cao Kỳ

Nhật báo Ngư?i Việt đã thực hiện một cuộc ph?ng vấn chớp nhoáng nhi?u ngư?i trong giới cựu quân nhân để tìm hiểu phản ứng của h? v? những l?i tuyên bố của ông Nguyễn Cao Kỳ.

Ông Nguyễn Minh Chánh, cựu sĩ quan, chủ tịch hội ?i Hữu Biệt ?ộng Quân Nam Cali nói rằng chuyện ông Kỳ là chuyện dài nhân dân tự vệ. Từ trước đến nay ông vẫn t? ra một con ngư?i vô trách nhiệm, thiếu tư cách và l?i nói của ông không còn giá trị. Theo ông thì vì tham v?ng chính trị không được th?a mãn, ông Nguyễn Cao Kỳ đã phản bội lại tổ quốc, danh dự của tập thể và phát biểu rất thiếu trách nhiệm v? tinh thần chiến đấu của quân dân mi?n Nam. Ông Kỳ không còn xứng đáng là một con ngư?i trong xã hội hiện đại Việt Nam.

Cựu Thiếu Tướng Lê Minh ?ảo, nguyên tư lệnh Sư ?oàn 18 Bộ Binh, trung tâm trưởng Trung Tâm ?i?u Hợp Trung Ương nói rằng m?i ngư?i đ?u nhận thấy sự phản bội của ông ngày càng trầm tr?ng, tất cả đ?u đã quá chán chư?ng v? ông Kỳ.

Một thương phế binh là ông Trần Thy Vân nói rằng ông cảm thấy khinh bỉ một con ngư?i thiếu tư cách đã phản bội lại xương máu của biết bao chiến sĩ đã nằm xuống, để cho ông ấy được vinh thân phì gia, ngông nghênh tuyên bố. Bao nhiêu ngư?i đã vào sinh ra tử, b? lại một phần thân thể trên chiến trư?ng để ông Kỳ
và bè lũ phè phỡn, ăn trên ngồi trốc. Gi? đây lúc cuối đ?i ông lại quay lưng tuyên bố quân dân mi?n Nam chỉ là lính đánh thuê. Thật là một con ngư?i bỉ ổi.

Ông Nguyễn Chí Hòa là một cựu Sĩ quan Quân Huấn thuộc bộ Tổng Tham Mưu nói rằng ông Nguyễn Cao Kỳ là một tên hèn, chỉ vì chút danh lợi hão đã ngoảnh mặt ngợi khen tinh thần chiến đấu xâm lược của cộng sản. Khi tại ngũ vì bất tài đã bị loại ra kh?i guồng máy cai trị, đưa đẩy ông thành một con ngư?i bất mãn bỉ ổi. Hi?m khích với cá nhân ông Thiệu mà Nguyễn Cao Kỳ quay sang ca ngợi kẻ thù. Nói chung thì gần như tất cả những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đ?u dành những ý nghĩ và những l?i nói nặng n? nhất để kết tội ông Nguyễn Cao Kỳ, và cho rằng 30 năm sau ông Kỳ đang cấu kết với bạo quy?n Việt Cộng và phản bội lại những ngư?i lính đã từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến tại Việt Nam.

Thư của ông Nguyễn Cao Kỳ gửi Tổng biên tập báo Thanh Niên và chính quy?n Việt Nam…

Ngư?i gửi: Nguyễn Cao Kỳ

Hà nội ngày 24 tháng Giêng năm 2005

Thân gửi: Ông Tổng Biên tập Báo Thanh niên V? bài viết “ Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng…? đăng trên báo Thanh niên Xuân Ất Dá chán chư?ng v? ông Kỳ.

Một thương phế binh là ông Trần Thy Vân nói rằng ông cảm thấy khinh bỉ một con ngư?i thiếu tư cách đã phản bội lại xương máu của biết bao chiến sĩ đã nằm xuống, để cho ông ấy được vinh thân phì gia, ngông nghênh tuyên bố. Bao nhiêu ngư?i đã vào sinh ra tử, b? lại một phần thân thể trên chiến trư?ng để ông Kỳ
và bè lũ phè phỡn, ăn trên ngồi trốc. Gi? đây lúc cuối đ?i ông lại quay lưng tuyên bố quân dân mi?n Nam chỉ là lính đánh thuê. Thật là một con ngư?i bỉ ổi.

Ông Nguyễn Chí Hòa là một cựu Sĩ quan Quân Huấn thuộc bộ Tổng Tham Mưu nói rằng ông Nguyễn Cao Kỳ là một tên hèn, chỉ vì chút danh lợi hão đã ngoảnh mặt ngợi khen tinh thần chiến đấu xâm lược của cộng sản. Khi tại ngũ vì bất tài đã bị loại ra kh?i guồng máy cai trị, đưa đẩy ông thành một con ngư?i bất mãn bỉ ổi. Hi?m khích với cá nhân ông Thiệu mà Nguyễn Cao Kỳ quay sang ca ngợi kẻ thù. Nói chung thì gần như tất cả những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đ?u dành những ý nghĩ và những l?i nói nặng n? nhất để kết tội ông Nguyễn Cao Kỳ, và cho rằng 30 năm sau ông Kỳ đang cấu kết với bạo quy?n Việt Cộng và phản bội lại những ngư?i lính đã từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến tại Việt Nam.

Thư của ông Nguyễn Cao Kỳ gửi Tổng biên tập báo Thanh Niên và chính quy?n Việt Nam…

Ngư?i gửi: Nguyễn Cao Kỳ

Hà nội ngày 24 tháng Giêng năm 2005

Thân gửi: Ông Tổng Biên tập Báo Thanh niên V? bài viết “ Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng…? đăng trên báo Thanh niên Xuân Ất Dậu – năm 2005

Tôi đã đ?c bài “ Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng…? do Lưu Quang Phổ thực hiện, đăng trên báo Thanh niên số Xuân Ất Dậu, tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi phải sửa sai ngư?i viết và có ý kiến tới Ban Biên tập Báo Thanh niên, một t? báo đã có một tiếng tăm tốt, có nhi?u độc giả.

Trong bài g?i là ph?ng vấn nêu trên, tôi thấy tác giả đã thiếu trung thực và cắt xén có dụng ý xấu.

?úng là tôi đã từng nói lên những nhận xét của mình v? một số tướng lãnh già nua, giữ những chức vụ thật quan tr?ng trong quân đội mi?n Nam là tham nhũng, bè phái, không tàE1u – năm 2005

Tôi đã đ?c bài “ Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng…? do Lưu Quang Phổ thực hiện, đăng trên báo Thanh niên số Xuân Ất Dậu, tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi phải sửa sai ngư?i viết và có ý kiến tới Ban Biên tập Báo Thanh niên, một t? báo đã có một tiếng tăm tốt, có nhi?u độc giả.

Trong bài g?i là ph?ng vấn nêu trên, tôi thấy tác giả đã thiếu trung thực và cắt xén có dụng ý xấu.

?úng là tôi đã từng nói lên những nhận xét của mình v? một số tướng lãnh già nua, giữ những chức vụ thật quan tr?ng trong quân đội mi?n Nam là tham nhũng, bè phái, không tài, không đức, ảnh hưởng lớn lao đến tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội.

Nhưng tôi không chỉ nói thế.

Từ trước và cho tới ngày hôm nay, tôi cũng luôn luôn xác định lòng dũng cảm, hy sinh của tập thể đông đảo những chiến binh mi?n Nam (các cấp tá, úy, hạ sỹ quan, binh sỹ). H?, cũng như tất cả những chiến binh mi?n Bắc qua nhi?u thế hệ liên tiếp đã đem xương, máu trải lên khắp các nẻo đư?ng đất nước, với một ước nguyện linh thiêng là bồi đắp cho non sông Việt ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh hơn.

Thực tế này chắc chắn không làm tổn th%Ci, không đức, ảnh hưởng lớn lao đến tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội.

Nhưng tôi không chỉ nói thế.

Từ trước và cho tới ngày hôm nay, tôi cũng luôn luôn xác định lòng dũng cảm, hy sinh của tập thể đông đảo những chiến binh mi?n Nam (các cấp tá, úy, hạ sỹ quan, binh sỹ). H?, cũng như tất cả những chiến binh mi?n Bắc qua nhi?u thế hệ liên tiếp đã đem xương, máu trải lên khắp các nẻo đư?ng đất nước, với một ước nguyện linh thiêng là bồi đắp cho non sông Việt ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh hơn.

Thực tế này chắc chắn không làm tổn thương bất cứ ai mà chỉ nói lên rõ ràng truy?n thống anh hùng của dân tộc Việt nam.

Chưa bao gi? và sẽ không bao gi? tôi lại căn cứ vào một số ít phần tử xấu để mạ lỵ cả một tập thể to lớn đã từng chia xẻ ng?t bùi với tôi, mà tôi biết v? h? một cách đầy đủ và tư?ng tận.

Trong l?i kết, bài báo viết rằng đây là câu chuyện của quá khứ. Nhưng nhắc lại quá khứ chính là để hiểu hiện tại nên không thể không chính xác và nhất là không được thiên lệch.

Chính sách của Chính phủ Việt nam hiện nay là: xoá b? hận thù, đ? cao đại đoàn kết d%6ơng bất cứ ai mà chỉ nói lên rõ ràng truy?n thống anh hùng của dân tộc Việt nam.

Chưa bao gi? và sẽ không bao gi? tôi lại căn cứ vào một số ít phần tử xấu để mạ lỵ cả một tập thể to lớn đã từng chia xẻ ng?t bùi với tôi, mà tôi biết v? h? một cách đầy đủ và tư?ng tận.

Trong l?i kết, bài báo viết rằng đây là câu chuyện của quá khứ. Nhưng nhắc lại quá khứ chính là để hiểu hiện tại nên không thể không chính xác và nhất là không được thiên lệch.

Chính sách của Chính phủ Việt nam hiện nay là: xoá b? hận thù, đ? cao đại đoàn kết dân tộc, đấy là một chính sách tốt đẹp, phù hợp với nguyện v?ng của toàn dân, trong cũng như ngoài nước.

Tôi cũng như m?i ngư?i Việt nam sống ở hải ngoại, đặc biệt thành phần cựu quân nhân, đ?u muốn khép lại quá khứ để tạo dựng đại đoàn kết dân tộc, hướng tới việc xây dựng tương lai tươi đẹp của đất nước. Chính vì vậy, tôi mới có mặt trên mảnh đất Việt nam thống nhất này. Cũng chính vì thế, tôi bắt buộc phải nói thẳng rằng, ngư?i viết bài báo trên quá ấu trĩ, không đủ tư cách, không đủ hiểu biết để đ? cập đến một A2n tộc, đấy là một chính sách tốt đẹp, phù hợp với nguyện v?ng của toàn dân, trong cũng như ngoài nước.

Tôi cũng như m?i ngư?i Việt nam sống ở hải ngoại, đặc biệt thành phần cựu quân nhân, đ?u muốn khép lại quá khứ để tạo dựng đại đoàn kết dân tộc, hướng tới việc xây dựng tương lai tươi đẹp của đất nước. Chính vì vậy, tôi mới có mặt trên mảnh đất Việt nam thống nhất này. Cũng chính vì thế, tôi bắt buộc phải nói thẳng rằng, ngư?i viết bài báo trên quá ấu trĩ, không đủ tư cách, không đủ hiểu biết để đ? cập đến một lãnh vực hết sức hệ tr?ng và tế nhị có liên quan đến một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Do đó bài viết đã làm tổn thương đến tình cảm của nhi?u ngư?i, làm tổn hại đến quá trình tạo dựng hòa hợp dân tộc, để hướng tới tương lai, xây dựng đất nước.

Trân tr?ng,

Nguyễn Cao Kỳ

Bản sao trân tr?ng gửi tới:
- Ông Vũ Mão-Trưởng Ban đối ngoại, Ủy ban thư?ng vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
- Ông Phạm Thế Duyệt-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt nam
- Ban Việt ki?u Trung ương
- Các Hội đoàn ngư?i Việt nam ở hải ngo%Alãnh vực hết sức hệ tr?ng và tế nhị có liên quan đến một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Do đó bài viết đã làm tổn thương đến tình cảm của nhi?u ngư?i, làm tổn hại đến quá trình tạo dựng hòa hợp dân tộc, để hướng tới tương lai, xây dựng đất nước.

Trân tr?ng,

Nguyễn Cao Kỳ

Bản sao trân tr?ng gửi tới:
- Ông Vũ Mão-Trưởng Ban đối ngoại, Ủy ban thư?ng vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
- Ông Phạm Thế Duyệt-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt nam
- Ban Việt ki?u Trung ương
- Các Hội đoàn ngư?i Việt nam ở hải ngoại
- Các Hội đoàn cựu quân nhân ở hải ngoại
- Các tổ chức báo chí, truy?n thông ở hải ngoại

Vì vậy, nếu những ngư?i làm công tác truy?n thông và những nhà đấu tranh vì dân chủ thiếu bản lãnh, nóng vội thì rất dễ rơi vào cạm bẫy ly gián của đối thủ.

Tướng Kỳ cho tôi hay rằng hôm nay, Thứ Hai ngày 24 tháng 1 năm 2005, ông ta sẽ viết một “khán thư? cho Tổng Biên Tập của T? Thanh Niên và Nhà Nước. Lý do ông gửi khán thư cả cho Nhà Nước vì bất cứ t? báo nào ở Việt Nam đ?u là công cụ của ?ảng và Nhà Nước.

nobita
01-25-2005, 09:56 PM
Ah thấy rồi. Cuối cùng thì là do cái forum chứ ko phải do mình ... hà hà hà

Bạn VDA đây cũng bị tình trạng tương tự đó, bài bị nhân bản tùm lum, chỗ này chồng chéo vào chỗ kia, mỗi đoạn dúp vài lần, đ?c ko hiểu gì cả ....

VL ơi, xem lại đi, chứ vậy thì chán chet61 đi dc.

Ah, lại có thêm chữ gõ dấu không dc nè: chet61