PDA

View Full Version : xe gì ?anfan
09-14-2005, 08:13 PM
1. Xe gì cao nhất ?
2. xe gi có máy chạy mà không có khói ?
3. xe gì có khói mà không có máy ?
4. xe gì thắng lại thì bánh chạy lên ?

Mình đố những câu đố này là xe ở ViệtNam nhe! không phải xe điên ngầm à!!

mike911
09-14-2005, 08:41 PM
1, xe cao nhât là xe "3 gác"
2.Xe có máy mà không có khói là xe nước mía
3. Xe Mì Gõ (hủ tíu gõ) là xe có khói mà không có mạy
4. câu này thì chưa nghĩ ra, ai có câu trả l?i kg?

Nhím Lông Xù
09-14-2005, 08:44 PM
1. Xe tăng :D
2. Xe bò, xe đạp (cái loại có gắng máy bin & điện á :D )))
3. Xe... bán bún, phở g? á
4. Xe đò

phieudu
09-15-2005, 03:35 PM
1. Xe tăng :D
2. Xe bò, xe đạp (cái loại có gắng máy bin & điện á :D )))
3. Xe... bán bún, phở g? á
4. Xe đò
Bé giải thích cho anh tại sao xe đò khi thắng, bánh lại chạy lên phía trước kà...

HuynhTieuTho
09-15-2005, 03:39 PM
ah mình biét tại gì
o vn ch? bén phà
m?i lần xe ngừng lại
máy bà bán bánh bì chay lên xe
mòi kh'ac mua

phieudu
09-15-2005, 03:43 PM
ah mình biét tại gì
o vn ch? bén phà
m?i lần xe ngừng lại
máy bà bán bánh bì chay lên xe
mòi kh'ac mua

Nghe cũng có lí... còn bé mà cũng tỉ mỉ quá hen..

HuynhTieuTho
09-15-2005, 03:55 PM
chứ seo còn fa?i nói

Nhím Lông Xù
09-16-2005, 08:07 PM
Bé giải thích cho anh tại sao xe đò khi thắng, bánh lại chạy lên phía trước kà...

Cô bé Gangster trả l?i cho winh gồi đó.... Winh đồng í hôn?... ? mà winh có hình dung ra chiếc xe-đò nó ra sao không? Còn xù thì không tưởng tượng ra được á :g: :g:

phieudu
09-16-2005, 08:19 PM
Cô bé Gangster trả l?i cho winh gồi đó.... Winh đồng í hôn?... ? mà winh có hình dung ra chiếc xe-đò nó ra sao không? Còn xù thì không tưởng tượng ra được á :g: :g:

Này cô Bé không biết thì tại sao trả l?i câu đố của ngư?i ta. Anyway, theo anh, xe đò chắc nó cũng giống như chiếc đò, nhưng mà nó có bánh, nên g?i là xe. Còn đò là chắc khi chạy ngư?i ta thò hai cái cây hai bên đẩy xe đi.

Nhím Lông Xù
09-16-2005, 08:48 PM
?.... Có đi qua rồi nên mới biết...

Nhung í nói là sao tiếng vn mình ngộ dzị.. đả xe rồi mà còn có đò ở tr?ng nửa... ví dụ như ghép winh + em lại... hổng biết nó nhìn ra sao nhi? :D :D

2001dragon
09-16-2005, 09:10 PM
ra wính em chu giè mà còn h?i
đúng là ngây thơ........
..............vô số tội

Ánh Sao Đêm
09-17-2005, 05:00 AM
Này cô Bé không biết thì tại sao trả l?i câu đố của ngư?i ta. Anyway, theo anh, xe đò chắc nó cũng giống như chiếc đò, nhưng mà nó có bánh, nên g?i là xe. Còn đò là chắc khi chạy ngư?i ta thò hai cái cây hai bên đẩy xe đi.
Không biết 2 bạn đi "nước ngoài" lâu chưa mà không biết xe đò là xe gì nè?

tinhmaixa
09-18-2005, 08:18 PM
1, xe cao nhât là xe "3 gác"
2.Xe có máy mà không có khói là xe nước mía
3. Xe Mì Gõ (hủ tíu gõ) là xe có khói mà không có mạy
4. câu này thì chưa nghĩ ra, ai có câu trả l?i kg?

Ánh Sao Đêm
09-23-2005, 09:20 AM
Xe đò đó, ngư?i ta giải rồi mà tinhmaixa :hihi: