PDA

View Full Version : New Music Online for vietnhim.comCVAdmin
09-06-2005, 06:41 PM
Hello all,

CVA mới vừa update cho Vietnhim... bây gi? tất cả thành viên của vietnhim có thể upload nhạc... download nhạc... nghe nhạc... và members cũng có thể Rating, Comments những bài nhạc... thanks for all your support and have fun all!

Note: các nhím ráng cày nhi?u trong forum (88888)1 chút nha... cuz vietnhim sắp sửa cho members download nhạc... all pay by "bạc" của vietnhim... no credit cards and cheque are accepted!... hihihi... :g:

CVAdmin - Site Administrator