PDA

View Full Version : Động Nhím nhanh hơnVietLang
08-29-2005, 07:48 PM
Nếu bạn nào có để ý sẽ thấy. Mấy ngày hôm nay ?ộng Nhím chạy nhanh hơn bình thư?ng khá nhi?u. Lý do? Lý do là vì VL tìm được cách làm cho cái logo của ?ộng Nhím nh? hơn cái cũ (giảm từ 33 KB xuống còn 15 KB) mà nhìn không khác là bao.

Ngoài ra VL còn làm cho "sạch" hơn cho visitors dễ dàng thăm ?ộng :-D