PDA

View Full Version : # - #261 Sống đích thực là trao banDan Lee
05-09-2011, 07:53 PM
#261 Sống đích thực là trao ban

Download ( http://danchuausa.net/audio/pcn07/20070308_cn.mp3 )

Lạy Chúa, sự sống và tất cả những gì chúng con đang có đều là ơn ban của Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết sống chia sẻ va trao ban với mọi người, để chúng con được nên nhân chứng tình yêu của Chúa, và cảm nhận được hồng ân cứu rỗi Chúa đã thương ban cho chúng con.


http://danchuausa.net/audio/pcn07/20070308_cn.mp3