PDA

View Full Version : Cute Gallery - Phòng Trưng Hình VẽVietLang
08-16-2005, 02:52 PM
Rốt cuộc cũng tạm xong. M?i các bạn vào trong đây xem hình vẽ tuyệt đẹp mà VL b? công sưu tầm một th?i gian khá lâu :)

www.vietnhim.com/CuteGallery/index.php

?ộng Nhím không có avatar, vì vậy nếu muốn có avatar thì tìm hình trong Cute Gallery để làm. Nếu không biết cách làm hình cho nh? lại thì nói với VL, VL làm dùm cho :)

Enjoy tất cả :)