PDA

View Full Version : [CL] Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Vũ Linh, Phượng Mai, Thoại Mỹ, Chí LinhNhím Út
03-10-2011, 02:45 PM
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Phượng Mai, Thoại Mỹ, Chí Linh, Hồng Nga, Diệp Lang, Vân Hà, Ngọc Đáng, Hữu Châu, Trương Hoàng Long

1.

http://www.youtube.com/watch?v=yqgb9-6kv38&tracker=False

2.

http://www.youtube.com/watch?v=MuXdtu3PuV4&tracker=False

3.

http://www.youtube.com/watch?v=cXIoArlBUGw&tracker=False

4.

http://www.youtube.com/watch?v=SkoWtFgbV6E&tracker=False

5.

http://www.youtube.com/watch?v=qDyMAemSgys&tracker=False

6.

http://www.youtube.com/watch?v=ZJdvkrnFkXs&tracker=False

7.

http://www.youtube.com/watch?v=pOCfdjm4Nsg&tracker=False

8.

http://www.youtube.com/watch?v=Td0qOeluGSI&tracker=False

9.

http://www.youtube.com/watch?v=hADeEF5VA9U&tracker=False

10.

http://www.youtube.com/watch?v=RImnZ1kCuNw&tracker=False

11.

http://www.youtube.com/watch?v=bQ7GPzDgY-Q&tracker=False

12.

http://www.youtube.com/watch?v=nDnKTO4X_Rg&tracker=False

vyvychau
12-20-2011, 12:02 PM
Dong Nhim oi ,co tương nay mp3 khong cho xin voi

NEP
12-20-2011, 12:20 PM
Hmm...để tối về nhà xem sao, nhưng tuồn này dài lắm đó. :D