PDA

View Full Version : [Sáo] Tình Ca - Nguyễn Đình Nghĩatinhmuon
03-02-2011, 09:19 AM
http://www.youtube.com/watch?v=NQMHC5t9nQ4&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=gpVpy3O_xiQ&feature=related

NEP
03-02-2011, 10:47 PM
Lạ lạ :y21:
:thankyou:

tinhmuon
03-02-2011, 10:59 PM
Lạ sao ???
Nếp không biết cái ống sáo bằng tre hả ?