PDA

View Full Version : Mục Lục Thơ, Cổ Nhạc và Cải Lươngtinhmuon
03-02-2011, 09:09 AM
#

[CĐ] 100 Years of Strauss (Andre Rieu) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35631)


A

[ST] Amélie (Yann Tiersen) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35531)


B

[CĐ] Bach Concertos (Bach) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=37205)
[NT] Bài Thơ Đan Áo (TTKH) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35481)
[NT] Bài Thơ Thứ Nhất (TTKH) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35466)
[CĐ] Bốn Mùa (Vivaldi) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35522)


C

[TC] Cánh Thiệp Đầu Xuân - Hương Lan (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=39650)
[CĐ] Carmen Fantasy, Op. 25 (Anne-Sophie Mutter) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35615)
[CN] Chiêu Quân Dạ Khúc - Phượng Mai (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36730)
[NT] Chuyện Tình T.T.Kh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35462)
[NT] Cô Gái Vườn Thanh (Nguyễn Bính) - Trọng Nghĩa (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=41739)
[CL] Cóc Kiện Trời (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40960)


D & Đ

[TC] Diêu Bông - Tú Sương, Quốc Kiệt (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36838)
[NT] Đây Thôn Vỹ Dạ (Hàn Mặc Tử) - Thuý Đạt (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35743)
[NT] Đây Thôn Vỹ Dạ (Hàn Mặc Tử) - Thuy Vinh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40262&p=262270#post262270)


F

Flamenco (Guitar) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=37251)
Für Elise (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=39446)


H

[NT] Hai Sắc Hoa Tigôn (thơ T. T. Kh) - Hoàng Oanh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=41693)
Hòn vọng phu & Chinh phụ ngâm - Bạch Tuyết & Đức Tuấn (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40237)


L

La Campanella (Liszt's version) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=39449)
[TĐ] Long Phụng Khúc _Bàng Quý Phi - Tài Linh,Vũ Linh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36731)
[CL] Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40444)


M

[CL] Mùa Thu Lá Bay (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35523)
[NT] Mùa Xuân Chín - thơ: Hàn Mặc Tử (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35866)
[NT] Mùa Xuân Chín (Hàn Mặc Tử) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35541)
Musical: Candide (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35096)
Musical: Les Misérables (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35099)


N

[TC] Nghe Em Hát Đoạn Trường Kiều - Tú Sương, Phượng Hằng (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40961)
[TC] Người Vọng Phu - Vân Hà, Chí Linh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36839)


Q

[TC] Quán Gấm Đầu Làng - Kim Tử Long, Tài Linh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36729)


S

Sabre Dance - Duo Piano (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=39445)
Shostakovich 1st Cello Concerto (part 1) - Ha Na Chang (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=38224)
[CĐ] Symphony No. 40 (Mozart) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35569)


T

The Moldau - Smetana (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=39129)
[CĐ] The Rite of Spring (Stravinsky) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36210)
[CL]- Tiếng Trống Mê Linh (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36170)
[Sáo] Tình Ca - Nguyễn Đình Nghĩa (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40257&p=262262#post262262)
[CL] Trích Đoạn: Áo Cưới Trước Cổng Chùa (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40443)


V
[CL] Văn Hường Sợ Vợ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35458)
[Sáo] Về Quê (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=40258&p=262264#post262264)
[CĐ] Violin Concerto in E Minor, Op. 64 (Mendelssohn) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=37344)


Z

Zigeunerweisen (Gypsy Air) - Sarah Chang (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=38222)