PDA

View Full Version : Hòn vọng phu & Chinh phụ ngâm - Bạch Tuyết & Đức Tuấntinhmuon
03-01-2011, 09:42 AM
http://www.youtube.com/watch?v=qtdYc88FI5c&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=BbzzINve8xE&feature=related