PDA

View Full Version : DĐ - Đời Là Thế - Tiến Linh CD 11Dan Lee
02-20-2011, 01:48 PM
Đời Là Thế - Tiến Linh CD 11

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/TienLinh11-DoiLaThe-Front.jpg
http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/TienLinh11-DoiLaThe-Back.jpg
http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/TienLinh11-DoiLaThe-CD.jpg

Bấm vào để Tải về Download Phần 1 (http://www.mediafire.com/file/tiqndliz4dd)
Bấm vào để Tải về Download Phần 2 (http://www.mediafire.com/file/kzmiqmn4rm1)