PDA

View Full Version : L -Lễ Chúa Nhật 7 Ngày 20 Tháng 2, 2011 - Lấy trọn CD - 71.1MBDan Lee
02-17-2011, 10:00 PM
Lễ Chúa Nhật 7 Ngày 20 Tháng 2, 2011 - Lấy trọn CD - 71.1MB (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7.zip)

01 Nhạc mở đầu:
Hãy Thương Yêu Nhau Lm Thành Tâm (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track1.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track1.mp3

02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên Sách Bài Đọc (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track2.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track2.mp3

03 Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch Gm Vũ Duy Thống (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track3.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track3.mp3

04 Hãy Sống Đời Hoàn Thiện Lm Đinh Lập Liễm (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track4.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track4.mp3

05 "Vì Ta Là Thánh" Lm Trần Văn Phước (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track5.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track5.mp3

06 Cuộc Chiến Hòa Bình Lịch Phụng Vụ 2011 (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track6.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track6.mp3

07 Lấy Lành Thắng Dữ Lm Vũ Minh Nghiễm (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track7.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track7.mp3

08 Thiên Chúa Là Tình Yêu Lm Hồng Phúc (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track8.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track8.mp3

09 Trở Nên Con Cái Chúa Manna (http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track9.mp3)
http://www.snloichua.org/BaiDoc/A2/TNCN7/TNCN7_Track9.mp3


Suy Niệm Lời Chúa