PDA

View Full Version : có ai dùng video.google chưa mong giúp đỡyyoko3254
01-07-2011, 05:36 PM
minh có một số video hơi dài muôn up lên video.google nhưng dùng video uplaoder của gôgle thì lúc login nó cúa báo check pour email/pass and make sure network connection is up mà minh chắc là minh gõ pass với email không sai vậy còn vế sau là gì mong các bạn chỉ dẫn giúp

NEP
01-07-2011, 08:35 PM
Yoko có dùng unikey hoặc những chương trình tương tự để gõ tiếng Việt không? Nếu có thì thử tắc chương trình đó xem sao.

yyoko3254
01-10-2011, 05:36 AM
không đươc rùi bạn ơi chắc nó khóa chưc năng này rồi

NEP
01-10-2011, 11:12 AM
Vậy Nếp cũng chiệu thua luôn... :D
Nhiều khi dùng những chương trình này cái password sẽ không hiện lên đúng khi mình đánh vào. Như khi vào Hotmail và Facebook Nếp phải tắc Unikey mới log in được (Ctrl + Shift). Còn ở ĐN thì không cần. Cũng không biết là tại sao nữa...

Nhim-Lang-Thang
01-20-2011, 05:20 PM
ummm... theo mình biết thì nó dùng 1 account thôi, ví dụ có account email của google thì dùng được hết trong google.com ...