PDA

View Full Version : N - Nhạc sinh hoạt 2Dan Lee
10-24-2010, 04:30 PM
Nhạc sinh hoạt 2

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file).

01 Bài ca giới trẻ (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Bai%20ca%20gioi%20tre.mp3)

02 Bài ca phục vụ (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Bai%20ca%20phuc%20vu.mp3)

03 Bài tình ca Giêsu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Bai%20tinh%20ca%20Giesu.mp3)

04 Bàn tay Giêsu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Ban%20tay%20Giesu.mp3)

05 Cho niềm vui lớn mãi (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Cho%20niem%20vui%20lon%20mai.mp3)

06 Cho tình yêu lên ngôi (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Cho%20tinh%20yeu%20len%20ngoi.mp3)

07 Chung tay xây đắp (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Chung%20tay%20xay%20dap.mp3)

08 Chung tiếng ca vui (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Chung%20tieng%20ca%20vui.mp3)

09 Chút tình cỏ hoa (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Chut%20tinh%20co%20hoa.mp3)

10 Chuyện Giêsu chuyện mỗi chúng ta (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Chuyen%20Giesu%20chuyen%20moi%20chung%20ta.mp3)

11 Có lần nào (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Co%20lan%20nao.mp3)

12 Đặt bàn tay (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Dat%20ban%20tay.mp3)

13 Điểm hẹn Thầy (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Diem%20hen%20thay.mp3)

14 Điểm tựa Giêsu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Diem%20tua%20giesu.mp3)

15 Dòng sông hạnh phúc (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Dong%20song%20hanh%20phuc.mp3)

16 Gieo mầm tình yêu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Gieo%20mam%20tin%20yeu.mp3)

17 Giêsu bài hát tình ca (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Giesu%20bai%20hat%20tinh%20ca.mp3)

18 Giệsu khát khao (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Giesu%20khat%20khao.mp3)

19 Giêsu Kitô (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Giesu%20kito.mp3)

20 Giêsu vẫn hát bên đời (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Giesu%20van%20hat%20ben%20doi.mp3)

21 Giờ này Đức Kit ô là ai (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Gio%20nay%20Duc%20Kito%20la%20ai.mp3)

22 Giữa đời hát chơi (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Giua%20doi%20hot%20choi.mp3)

23 Hành khúc ra khơi (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Hanh%20khuc%20ra%20khoi.mp3%27)

24 Hát chia tay (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Hat%20chia%20tay.mp3)

25 Hát cho ngày mới (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Hat%20cho%20ngay%20moi.mp3)

26 Hãy thắp sáng lên (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/NhacSinhHoat2/NhacSinhHoat2_files/Hay%20thap%20sang%20len.mp3)