PDA

View Full Version : N - Nhạc sinh hoạt 1Dan Lee
10-22-2010, 11:11 PM
Nhạc sinh hoạt 1

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file).01 Áo xanh (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Ao%20Xanh.MP3)


02 Bàn tay Giêsu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/ban_tay_giesu.mp3)


03 Bên nhau xum vầy (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/ben%20nhau%20xum%20vay.mp3)


04 Con đường xa quá (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/con%20duong%20xa%20qua.mp3)


05 Cùng quay quanh ta vui vui (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/cung%20quay%20quan%20ta%20vui%20vui.mp3)


06 Đường đi khó (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/duong%20di%20kho.MP3)


07 Gặp gỡ Đức Kitô (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Gap%20go%20duc%20kito.mp3)

08 Gieo bước hành trình (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Gieo%20buoc%20hanh%20trinh.MP3)


09 Gieo mầm tin yêu (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Gieo%20mam%20tin%20yeu.MP3)


10 Giờ này Đức Kitô là ai (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/gio_nay_duc_kito_la_ai.mp3)


11 Hành trang người trẻ (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/hanh%20trang%20nguoi%20tre.mp3)


12 Hãy thắp sáng lên (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/thap%20sang%20len.mp3)


13 Hãy đi làm như thế (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/HayDi_LamNhuThe.mp3)

14 Không ai là một hòn đảo (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/khong%20ai%20la%20mot%20hon%20dao.mp3)


15 Mở rộng vòng tay (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/mo%20rong%20vong%20tay.MP3)


16 Mỗi người là một hòn đảo (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/moi%20nguoi%20la%20mot%20mon%20qua.mp3)


17 Năm châu yêu thương (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Nam%20chau%20yeu%20thuong.MP3)


18 Ngôi nhà xây trên cát (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/ngoi%20nha%20xay%20tren%20cat.mp3)


19 Nổi lửa lên (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/noi%20lua%20len.mp3)


20 Nối vòng tay lớn (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/noi%20vong%20tay%20lon.mp3)


21 Nổi lửa lên, nối vòng tay lớn (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/NoiLuaLenNoiVongTayLon.mp3)


22 Ra khơi với Đức Kitô (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Suc%20song%20doi%20dao.MP3)


23 Sức sống dồi dào (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/Suc%20song%20doi%20dao.MP3)24 Thiên niên kỷ thứ ba (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/thi%C3%AAn%20nien%20ky%20thu%20ba.mp3)


25 Với Chúa với anh em (http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang4/16NhacSinhHoat/NhacSinhHoat_files/VoiChuaVoiAnhEm.mp3)