PDA

View Full Version : xin sự giúp đỡ từ các bạnyyoko3254
09-16-2010, 08:52 AM
hiên minh có một vấn đề khó giải quyết
minh dùng mạng VNPT
vào trang traudien không được (bằng tất cả tinh duyệt có thể có)
bạn minh dùng cácmang5 như fpt hat viettel đều vô đươc
minh gọi vnpt thì họ nói không hề chặn web không biết thế nào
hiên minh chỉ có thể vào gián tiếp( từ web lech link
mong mọi người chỉ giáo

NEP
09-16-2010, 02:20 PM
Vào Internet Option -> Security/Privacy xem có gì thay đổi không. Nếu không chắc chắn thì nhấn nút "Default" để nó hồi phục settings lại bình thường.

Nếu bạn vào website không được thì:
1. ISP của bạn chặn site đó, nhưng ISP của bạn đã nói là không có chặn.
2. Site đó chặn số IP của bạn. Thử PM Ban Điều Hành của site đó hỏi xem họ có chặn số IP của bạn không.

yyoko3254
09-16-2010, 05:36 PM
minh là biết tới trang này là ngày hôm qua thôi nếu nói họ chặn thì chắc họ không biết minh đâu để chặn

NEP
09-16-2010, 05:54 PM
Đôi lúc họ tính chặn IP của người khác nhưng chặn lộn IP của bạn không chừng, hoặc bạn dùng trúng số IP mà họ đã chặn. Có người nào khác dùng số IP (internet) của bạn không? PM họ hỏi cho chắc ăn.

yyoko3254
09-16-2010, 06:08 PM
minh muôn pm lắm mà không đươc vì web lech link không cho đăng kí thành viên