PDA

View Full Version : Windows Live Family SafetyNEP
09-14-2010, 09:39 PM
Giúp bảo vệ con bạn trên mạng

Với Family Safety, bạn quyết định cách thức con bạn dùng Internet. Bạn có thể giới hạn tìm kiếm, giám sát và chặn hoặc cho phép trang web, cũng như quyết định người mà con bạn có thể liên lạc cùng trong Windows Live Spaces, Messenger, hoặc Hotmail.*

Family Safety thuộc Windows Live Essentials, bao gồm các chương trình miễn phí cho ảnh, phim, nhắn tin nhanh, email, viết blog, an toàn gia đình và nhiều thứ khác. Lấy Family Safety hoặc lấy tất cả các chương trình — chúng đều miễn phí cả mà!

http://img27.imageshack.us/img27/4084/capturedsc.jpg

Download: Windows Live Family Safety (http://explore.live.com/windows-live-family-safety) (nhấn nút "Tải xuống bây giờ" để download)

* Bộ lọc Family Safety phải được cài trên mỗi máy tính mà con bạn dùng. Nếu không cài Bộ lọc thì sẽ không áp đặt được các thiết đặt an toàn.