PDA

View Full Version : [CĐ] Violin Concerto in E Minor, Op. 64 (Mendelssohn)NEP
08-12-2010, 01:31 PM
http://img204.imageshack.us/img204/3559/0d9c431378a067c4537b611.jpg

3D79975382

Bản này có 3 đoạn (movements): nhanh, chậm, nhanh

1st movement: Violin Concerto in E minor, Op. 64 - Allegro molto appassionato (E minor)
2nd movement: Violin Concerto in E minor, Op. 64 - Andante (C major)
3rd movement: Violin Concerto in E minor, Op. 64 - Allegretto non troppo – Allegro molto vivace (E major)