PDA

View Full Version : Đá Banh 2010NEP
08-02-2010, 11:40 PM
http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0243.JPG

http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0242.JPG

Từ trái sang phải: Tacoma, Lão Tướng, Lynnwood, Olympia
http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0222.JPG

Đội Lynnwood
http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0250.JPG

http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0232.JPG

Trận chung kết: Lynnwood vs Lão Tướng
Lynnwood đá vào trái đầu tiên: 1-0.
http://memberfiles.freewebs.com/53/46/62474653/photos/1/IMG_0403.JPG
nhưng sau đó thua Lão Tướng 3-1.

1st: Lão Tướng
2nd: Lynnwood
3rd: Tacoma
4th: Olympia