PDA

View Full Version : [TC] Diêu Bông - Tú Sương, Quốc KiệtNhím Băng
07-12-2010, 09:34 PM
:love2:


http://www.youtube.com/watch?v=BTZ7p4Sbnv8

:rose1: @ hanngocmaudon - YT

NEP
07-12-2010, 10:18 PM
Hay quá! Nếp thích cặp này hát hơn mấy cặp bây giờ.
Cảm ơn Nhím Băng! :grin3: